Eenvoudig software updaten met Patch My Pc

Het up-to-date houden van je Windows-computer is geen fijne taak. Tientallen updaters die allemaal anders werken. Patch My Pc maakt die taak een stuk eenvoudiger.

Patch My Pc is een concurrent van het welbekende Secunia Personal Software Inspector. Het onderscheidt zich met wat extra functies, zoals het automatisch verwijderen van software en het snel installeren ervan. Ook heb je de mogelijkheid zelf een schema in te stellen. Patch My Pc hoeft bovendien niet geïnstalleerd te worden.

We downloaden Patch My Pc vanaf de website door te klikken op de blauwe knop met de tekst Download Patch My Pc Updater 3.x.x.x. Op het moment van schrijven is de nieuwste versie 3.0.2.5. Voer het gedownloade programma uit. Er wordt direct een scan uitgevoerd en na enige tijd opent zich het hoofdvenster van Patch My Pc.

Op het tabblad Update Status zie je welke programma’s wel en niet up-to-date zijn. De roodgekleurde zijn toe aan een update. Standaard installeert Patch My Pc nieuwe programma’s in het Engels. Om dit te wijzigen, ga je naar het tabblad Options en scroll je in het rechterframe naar onderen. Vervolgens zie je in het linkerframe Download in the following language when available. Daar kun je uit de lijst Dutch selecteren voor Nederlands.  Klik op de knop Perform X Updates om de updates te starten. Je hoeft niets te doen: er verschijnen geen installatiewizards of andere meldingen.

Chrome, Firefox, Notepad++ en Skype zijn allemaal toe aan een update

Zoals we al eerder stelden, heeft Patch My Pc nog wat extra functionaliteit. Op het tabblad Schedule kun je instellen om op schema automatisch te controleren op updates. De eerste keer moet je een Dynamic-link library file installeren. Klik in het dialoogvenster dat dan verschijnt op Ja. Je kunt vervolgens een schema instellen, met opties zoals elke dag, elke week of elke maand een updateronde. Je kunt de taak stil of zichtbaar uitvoeren, met respectievelijk de opties Silent of Visible. Met de optie stil zal je niets van het updateproces merken. Klik op Save om je instellingen op te slaan. Je kunt ook op Apply Recommended klikken om standaardinstellingen aanbevolen door de makers in te schakelen.

Een planning maken waarbij ook Windows-updates meegenomen kunnen worden

Aan de linkerkant van het programma bevindt zich een frame met daarin veel software. Als je een programma aanvinkt, kun je deze installeren door vervolgens bij Update Status te klikken op Perform X Updates. Wil je bijvoorbeeld even snel FileZilla installeren, zoek er dan naar bij Search Apps door FileZilla in te typen en het geel gemarkeerde resultaat aan te vinken. Klik op Perform 1 Update rechtsonder om het programma te installeren.

Op het tabblad Uninstaller is het mogelijk om software te verwijderen. Het voordeel van deze lijst ten opzichte van die van Windows is dat sommige programma’s automatisch kunnen worden verwijderd door Patch My Pc. Selecteer hiervoor een programma en kies voor Auto Uninstall (If Available). Indien die optie inderdaad ondersteund wordt voor dat programma door Patch My Pc, zal het programma zonder tussenkomst verwijderd worden. Is dat niet zo, dan opent zich de verwijderwizard zoals gewoonlijk.

Geschreven door: Jochem de Goede op

Category: Workshop, Security

Tags: patch, software, updates, upgrades, patch my pc