abonneren

Partition Manager Personal 9.0

Inhoudsopgave

  1. > Inleiding
  2. > Specificaties
Het opstartvenster van Paragon Partition Manager Personal - de duurdere Professional, Server en Enterprise Server-edities blijven hier verder onbesproken - verraadt meteen al de flexibiliteit van dit pakket.

Naast Partitioning treft u hier namelijk nog drie andere knoppen aan: Copying and Migration (waarmee u onder meer de data van een bestaande schijf naar een ander - eventuele groter - exemplaar kunt migreren), Backup and Rescue (voor data- en bootrecordbackups en voor het creëren van een reddings-cd) en Boot Management (een bootmanager waarmee u bijvoorbeeld het probleem oplost dat systeemherstelpunten kunnen verdwijnen in een XP/Vista dual boot-systeem).

U kunt Paragon Partition Manager direct vanaf de installatie-cd starten, hoewel bepaalde operaties - met name als die een herstart vereisen - dan niet toegankelijk zijn. Ook deze partitiemanager biedt de minder ervaren gebruiker enig houvast via enkele wizards. Er zijn wizards om partities te creëren en te (her)formatteren en om partities te vergroten door ze vrije ruimte van een andere partitie te laten innemen - operaties die we uittesten zonder noemenswaardige problemen. Er is echter ook meer geavanceerd schijfbeheer mogelijk, weliswaar vanuit een niet altijd overzichtelijke interface. Ronduit verwarrend (en gevaarlijk!) is dat als u een bepaalde partitie selecteert en vervolgens bijvoorbeeld op de knop Delete partition drukt, de geselecteerde partitie niet automatisch wordt verwijderd. U moet namelijk nógmaals de juiste partitie aanduiden. Wilt u zeker zijn dat u een operatie effectief op de geselecteerde partitie uitvoert, dan moet u die optie in het snelmenu van die partitie selecteren!

In een eerste experiment trachten we onze systeempartitie (ntfs) te verkleinen, een ingreep die, zoals we verwachten, een herstart vereist. Altijd wel een spannend moment, maar Windows blijkt gelukkig nog in leven, zij het met zo'n 30 GB minder schijfruimte. Vervolgens proberen we een kleine gegevenspartitie te kopiëren. Dat blijkt een fluitje van een cent, op voorwaarde uiteraard dat er één blok minstens even groot is als de te kopiëren partitie - het programma blijkt niet zó bijdehand om hiervoor dan maar zelf twee kleinere blokken te combineren. Het samenvoegen van twee partities kan eveneens, maar ook hieraan kleven wel enkele beperkingen: dat lukt ons namelijk alleen maar met twee naast elkaar gelegen fat- of ntfs-partities.

Een optie om het bestandssysteem te converteren mag natuurlijk niet ontbreken. We voeren enkele tests uit en die doorlopen een foutloos parcours. Wel blijken we een ntfs-partitie enkel naar fat16 te kunnen omzetten, en laat een fat32 zich alleen maar naar óf fat16, óf naar ntfs vertalen. Overigens wél steeds zonder dataverlies, al krijgen we tijdens één conversie de melding dat het programma inconsistenties in de bestandshuishouding heeft aangetroffen die we eerst moeten herstellen met chkdsk. Conversies vanuit een ext2/3 of reiserfs-systeem blijken hoe dan ook niet mogelijk.

Veel minder 'geluk' hebben we met de functie Install new OS wizard. Die gidst ons weliswaar door alle nodige stappen om een nieuwe besturingssysteem te installeren, maar na een herstart blijkt ons systeem niet langer op te starten. Pogingen om het te reanimeren met de Windows herstelconsole of met de ingebouwde functie Undelete partitions of de rudimentaire sector-editor, mogen niet baten.

Het zal u ten slotte niet verbazen dat u in zo'n veelzijdig pakket ook nog de volgende opties aantreft: het (her)labelen van een partitie, het toekennen van een (andere) stationsletter, het testen op slechte sectoren en op bestandsintegriteit, en het (in)actief maken, verbergen en defragmenteren van partities.

PluspuntenMinpuntenConclusie
  • heel veel mogelijkheden
  • bediening kan gebruiksvriendelijker
Paragon Partition Manager verdient met al zijn mogelijkheden dubbel en dik ons predicaat PCM Keuze Beste Koop en PCM Keuze Beste Product. Wel zal enige gevorderde kennis bij Paragon Partition Manager geen overbodige luxe zijn.

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Review, Tools

Tags:

Nieuws headlines

Laatste reactie