abonneren

Comodo Firewall

Het internet is niet zonder risico’s. Dat weet je en dus neem je de nodige voorzorgsmaatregelen. Daar hoort in elk geval een up-to-date antivirustool bij, maar ook een persoonlijke firewall is eigenlijk onmisbaar. We leggen je uit waarom en vergelijken zes – gratis – firewalls.

Tijdens de installatie is het wel even opletten. Het programma installeert standaard niet alleen gerelateerde producten (zoals een extra veilige browser, secure dns en cloudgebaseerde gedragsanalyse) maar wijzigt ook je start- en zoekpagina. Wil je dat vermijden dan moet je enkele vinkjes verwijderen, ook via de knop Aangepaste installatie. Wij installeren alleen de Firewall (weliswaar met hips-module), maar krijgen ook tijdens het gebruik af en toe het advies extra onderdelen te downloaden. Al tijdens de installatie kan je aangeven het aantal popups te beperken. Dat neemt niet weg dat Comodo nog herhaaldelijk vensters laat opduiken die je toestemming vragen voor uiteenlopende activiteiten, zoals het opzetten van een internetverbinding, het wijzigen van registersleutels of pogingen tot directe schrijftoegang. We kunnen ons zo voorstellen dat het voor beginnende gebruikers een crime is telkens een optimale keuze te maken, met opties als Behandel als Webbrowser, Ftp-programma, Toegestane applicatie, Geblokkeerde applicatie en Alleen uitgaand. Wie dieper in de configuratie graaft vindt echter wel een instelling om geen popups meer te tonen (en bijvoorbeeld standaard te blokkeren) of om een time-out voor die popupvensters in te stellen. Comodo voorziet tevens in een zandbakmodule waarmee je bepaalde toepassingen in een gevirtualiseerde – en dus veilige – omgeving kunt draaien. Via de interface, die je al dan niet in een ‘geavanceerde modus’ opstart, kan je onder meer in real time checken welke toepassingen voor welk netwerkverkeer zorgen, je kunt bijkomende netwerkzones creëren met aangepaste filtersets, je kunt DoS-beveiligingsregels definiëren en je krijgt toegang tot een erg gedetailleerd logboek. Kortom, heel wat functies die vooral een gevorderde gebruiker zullen aanspreken.

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Review, Security

Tags: Firewalls