abonneren

Spellingcorrector 2.0

Als je even met je ogen knippert, heeft de Taalunie de spelling van het Nederlands al weer gewijzigd. De enige die het nog kan bijbenen is een goede spellingcorrector. Wij testen de nieuwste van Van Dale.

None

6
Score
60
Score: 60
  • Pluspunten
  • Minpunten

Taalfouten en kromspraak zijn weliswaar schering en inslag in kranten, tijdschriften en ondertitels, maar dat wil niet zeggen dat correcte spelling niet meer van belang is. Niet alleen de taalnerds die aan het Groot Dictee meedoen hechten er waarde aan. Wie als persoon of bedrijf een betrouwbare indruk wil maken, doet er verstandig aan om redelijk foutvrij schriftelijk te communiceren. De spellingcontrole van de tekstverwerker helpt daarbij, maar deze is bepaald niet feilloos. Zo vindt de moeder aller tekstverwerkers WordPerfect een provider nog altijd een prooidier en dus wordt dit woord afgekeurd. Fouten goedkeuren kunnen spellingcheckers ook heel goed, zoals in het briljante gedicht: Ik heb een spelling 's jekker / in die p c fan mei / die vraag ik steeds te kei ken /offer ook vouw ten sein (zie soes.punt.nl voor het hele gedicht).

Technieken

Het is dan ook niet vreemd dat grootgrutter in taalwijsheid Van Dale met een nieuwe Spellingcorrector komt die belooft een aantal van de problemen met de in tekstverwerkers ingebouwde spellingcontrole te verhelpen. Voor een deel doet Van Dale dat door gebruik te maken van een superieure woordenlijst: de 14e editie van het Groot Woordenboek in de spelling van 2005. Door hierin ook alle mogelijke vervoegingen en verbuigingen op te nemen, ontstaat een lijst die vele malen groter is dan die van de gewone spellingcontrole. Dat betekent dat de kans kleiner wordt dat een woord ten onrechte wordt afgekeurd.
Een andere manier waarop Van Dale dat probeert te bereiken is het analyseren van samenstellingen. In het Nederlands kunnen we nieuwe correcte woorden maken door bestaande woorden aan elkaar te plakken en Van Dale zegt deze te kunnen herkennen. Bij de klassieker 'rijksluchtvaartdienstweerschepenpersoneel' laat echter ook Van Dale het afweten.
Naast fout of goed gespelde woorden zijn er ook woorden die weliswaar bestaan, maar verkeerd worden gebruikt. Zulke woorden die voor verwarring kunnen zorgen worden door de traditionele spellingcontrole klakkeloos geaccepteerd. 'Hij at een smakelijke aardbij' duidt op een insecteneter en uw tekstverwerker vindt het best. Van Dale kent veel van zulke woorden en wanneer het programma er één tegenkomt, waarschuwt het en geeft het alle mogelijke schrijfwijzen en betekenissen zodat u het woord kunt kiezen dat u bedoelt.
Tot slot kan Van Dale fonetisch geschreven woorden herkennen. Da's handig als u de uitspraak van een woord kent, maar niet de schrijfwijze. Zo maakt het programma van 'kwarterbek' zelf ‘quarterback’.

Eigenzinnig

Vorige spellingcheckers van Van Dale leunden sterk op Word en konden daardoor niet of nauwelijks in een andere omgeving worden gebruikt. De nieuwe Spellingcorrector is een stand-alone programma dat zegt ook met andere programma's uit de voeten te kunnen. Dat is maar ten dele waar. Zo controleert Van Dale bijvoorbeeld wel de spelling in een met Eudora geschreven mail, maar markeert het niet de gevonden fouten in de tekst, wat natuurlijk lastig is. Met WordPerfect X3 krijgen we het programma helemaal niet werkend. Ook ondervinden we problemen bij het toewijzen van een andere hotkey en verdwijnen bij sommige beeldscherminstellingen de pictogrammen voor Sluiten en Minimaliseren. De Spellingcorrector gedraagt zich dus nogal eigenzinnig, want andere programma's, zoals Babylon, werken probleemloos met elke applicatie die teksten op het scherm zet.

PluspuntenMinpuntenConclusie
  • goede spellingcontrole
  • werkt goed samen met Word
  • presteert matig of niet met andere software
  • technische gebreken
De Van Dale Spellingcorrector presteert beter dan de ingebouwde controleur van Word, maar vertoont helaas de nodige technische kuren die beslist te vermijden waren geweest.

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Review, Office

Tags: