abonneren

Excel 2010 (9): Foute uitkomsten ondervangen

Als u ineen Excelwerkblad een lange lijst hebt, kunt u exact naar een waarde zoeken en de gegevens tonen die in een cel ernaast staan met de functie VERT.ZOEKEN (verticaal zoeken).

Bijvoorbeeld de formule =VERT.ZOEKEN(12;A:B;2;0) spoort 12 op in kolom A en geeft vanaf kolom A de tweede kolom naar rechts weer; de nul zegt dat benaderen niet is toegestaan. Als de waarde die u zoekt, niet in de lijst voorkomt, ziet u #N/B als uitkomst. Dat staat niet fraai. Als u deze foutmelding wilde ondervangen, kon u dat doen met =ALS(ISFOUT(VERT.ZOEKEN(12;A:B;2;0));0;VERT.ZOEKEN(12;A:B;2;0)). In Excel 2010 gaat dit eenvoudiger, namelijk met =ALS.FOUT(VERT.ZOEKEN(12;A:B;2;0);0). Zoals u ziet, hoeft u de formule die een mogelijke fout veroorzaakt geen twee keer meer op te geven.

Geschreven door: Ger Elskamp op

Category: Tips en Trucs, Office

Tags: