Wetswijziging regelt vrij, toegankelijk internet

Volgens minister Verhagen is een vrij, toegankelijk internet essentieel voor de innovatie. Een wijziging van de Telecommunicatiewet moet dit zekerstellen. Minister Verhagen van Economische Zaken heeft hiertoe een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit nieuwe Europese regels.

Internetproviders worden in het wetsvoorstel verplicht bekend te maken aan de consument of er beperkingen zijn in de toegang of het gebruik van bepaalde internetdiensten of toepassingen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als providers een enorme toename van het internetverkeer moeten managen. Door deze maatregel wordt voor de consument duidelijk hoe providers met bepaalde diensten omgaan en wat voorrang krijgt. Op basis hiervan kan de consument overstappen naar een andere provider als hem of haar dit niet bevalt. Mocht de toegang tot bepaalde internetdiensten ooit in gevaar komen en daarmee de openheid en toegankelijkheid van het internet, dan kan de minister duidelijke eisen aan de providers stellen om de toegang zeker te stellen.

Het voorstel bevat ook een aantal maatregelen om persoonsgegevens beter te beschermen. Zo moeten providers melden (bij de Opta) wanneer er een inbreuk heeft plaatsgevonden op de beveiliging van hun netwerk of dienst die nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonlijke gegevens van klanten. Als gegevens van de klant op straat komen te liggen moet dit ook direct worden gemeld aan de betrokkene. Internetbedrijven moeten consumenten ook goed informeren wanneer cookies worden geplaatst en hiervoor toestemming krijgen.

Voor doven regelt de aanpassing van de wet verbetering van de communicatiemogelijkheden. Dit in de vorm van een beeld- en tekstbemiddelingsdienst waarbij zij via gebarentaal, een gebarentolk of via een teksttelefoon met anderen kunnen communiceren. Via deze diensten kunnen doven bijvoorbeeld hun zaken met de bank en de overheid afhandelen.

Bron: Nieuwsbank

 

Geschreven door: Ger Elskamp op

Category: Nieuws, Samenleving

Tags: