Veel klachten over Bel-me-niet-register

Gebeld worden ondanks de inschrijving in het bel-me-niet-register is een veel voorkomende klacht bij de ingeschrevenen in het register.

Een jaar na oprichting van het Bel-me-niet-register maakt de telecomautoriteit Opta de balans op. Er zijn over het Bel-me-niet-register bijna 10.000 klachten binnen gekomen over ongewenste verkooptelefoontjes bij het informatieloket ConsuWijzer. In totaal zijn er 5,6 miljoen inschrijvingen bij het Bel-me-niet-register.

De gewraakte marketingactiviteiten gaan, in volgorde van belangrijkheid, over telefoon en televisie, energie, loterijen, kranten&tijdschriften en goede doelen. De Opta is 48 onderzoeken gestart naar mogelijke overtredingen van de telemarketingregels. Twee bedrijven hebben al een boete gekregen. Een boete kan oplopen tot 450.000 euro per overtreding.

Consumenten mogen gebeld worden door bedrijven waar zij klant zijn of zijn geweest. Wel moet de beller de klant dan actief de gelegenheid geven om nooit meer gebeld te worden door het bedrijf. Wie ondanks zijn inschrijving in het register toch gebeld wordt, kan een klacht indienen bij de site www.consuwijzer.nl. 21 % van de klachten van het afgelopen jaar hebben betrekking op telefoontjes door bedrijven waar men een klantrelatie mee heeft (gehad).

Geschreven door: Ger Elskamp op

Category: Nieuws, Samenleving

Tags: