Simkaart in andere apparaten, mag dat nu wel of niet?

Simkaart
Providers staan het gebruik van een simkaart in een internetdongel of mobiele router vaak niet toe. Ze verwijzen naar de voorwaarden en de autoriteiten. Die zeggen dat 06-nummers daarvoor niet mogen worden gebruikt. Door Europese regels mogen providers het gebruik van een smartphone als wifi-hotspot alleen niet verbieden. Mag je nu een simkaart in andere apparaten gebruiken, of niet?

Een brandende vraag van een lezer: zijn provider Tele2 dreigt hem af te sluiten van het mobiele netwerk. Hij heeft in een bepaalde maand de simkaart gebruikt in een router. Dat is in strijd met de wet- en regelgeving, aldus de provider. De lezer krijgt veertien dagen de tijd om de simkaart te gebruiken zoals die is bedoeld: in combinatie met een 4G-telefoon. Als hij daar geen gehoor aan geeft, wordt hij afgesloten.

Er dringen natuurlijk een paar vragen op. Over welke wet- en regelgeving heeft de provider het precies? En staat het je niet vrij om een simkaart en de internetbundel van het abonnement te gebruiken zoals het u uitkomt?

Voorwaarden Tele2

Sinds ongeveer een jaar is Tele2 in handen van T-Mobile. Voor klanten is er nog niet veel veranderd. Dat geldt ook voor de voorwaarden. De provider hanteert al jaren een beleid van een behoorlijk gebruik van mobiele diensten, een zogeheten fair use policy.

In het verleden was de provider erg expliciet en werd in de voorwaarden zelfs het zogeheten tethering verboden. Hierbij zorgt de smartphone voor de internetverbinding van andere apparaten. Een typisch voorbeeld is het inschakelen van de wifi-hotspot op de smartphone. Dit verbod heeft de provider uit de voorwaarden moeten halen, omdat daarmee de Europese regels rond netneutraliteit werden geschonden.

De provider pakt nog wel steeds het ‘onredelijk gebruik’ aan, met name die van grootverbruikers. Daarbij blijkt het Unlimited-abonnement van Tele2 in de praktijk helemaal niet zo onbeperkt als het doet voorkomen.

Unlimited-abonnement wel echt onbeperkt?

Tele2 staat vooral bekend om haar Unlimited-abonnement. Hiervoor zijn geen harde limieten voor bellen, sms’en en internetten. Sterker nog: de provider moedigt zelfs aan om ‘het internet he-le-maal leeg te trekken’. Het zijn leuke verkooppraatjes, maar de praktijk is anders. Om te beginnen is er de extra voorwaarde dat je, als je meer dan 5 GB op een dag hebt verbruikt, een sms-bericht moet sturen voor gratis extra data. Maar geen zorgen: dat mag ‘zo vaak als je wil’.

Toch worden mensen erop aangesproken als ze veel data verbruiken. Dat gebeurt al, als we op de reacties van gebruikers af mogen gaan, wanneer er enkele dagen meer dan 10 GB wordt verbruikt. Of in een maand meer dan 120 GB. Dat lijkt veel, maar met diensten als Netflix en YouTube kan het hard gaan, zeker bij een hoge videokwaliteit. En het is maar een minuscuul stukje internet dat je daarmee hebt ‘leeggetrokken’.

Autoriteit Consumenten en Markt

Waar Tele2 de laatste jaren wat strenger mee is geworden, zoals de lezersvraag ook duidelijk maakt, is het gebruik van een simkaart in andere apparaten. Bijvoorbeeld in een router, dongel, laptop of mifi. Dat laatste is een apparaatje dat nadat je de simkaart hebt geplaatst, zelfstandig verbinding met internet maakt en een wifi-verbinding aanbiedt. Hier grijpt Tele2 terug op de wet, om precies te zijn regelgeving van de Autoriteit Consumenten en Markt (ACM).

Deze toezichthouder stelt dat apparaten die voor andere doeleinden dan mobiele telefonie worden gebruikt geen 06-nummer mogen hebben. Ze mogen alleen een 097-nummer krijgen. Dit gebeurt vanwege het dreigende tekort aan 06-nummers. Hierbij geldt een wettelijk nummerplan dat dit probeert te voorkomen. Dat tekort is overigens voorlopig niet aan de orde. Onlangs haalde de toezichthouder nog miljoenen ongebruikte nummers terug bij providers. Maar ACM ziet wel scherper toe op het gebruik, al ligt de verantwoordelijkheid bij de provider.

De toepassingen waarvoor geen 06-nummer mogen worden gebruikt, vallen allemaal onder de noemer M2M-communicatie, machine-to-machine. Dit zijn hoofdzakelijk geautomatiseerde toepassingen waarbij apparaten zonder menselijke tussenkomst met elkaar praten. Denk bijvoorbeeld aan een navigatiesysteem dat verkeersinformatie ophaalt, een alarmsysteem dat naar het beveiligingsbedrijf belt of een auto die na een aanrijding het alarmnummer belt. Opvallend genoeg noemt ACM het gebruik van een dongel voor mobiel internet ook M2M-communicatie.

Appen

Mobiel internet en M2M

Voor echte M2M-toepassingen zal het duidelijk zijn dat een 097-nummer volstaat. Het gaat alleen wel ver om internetten via een dongel of mifi met een simkaart te verbieden en te bestraffen. Dat kan niet de bedoeling zijn van de wet. Het gebruik van een mifi komt technisch eigenlijk op hetzelfde neer als het aanzetten van de wifi-hotspot op een smartphone. Hooguit met het verschil dat je met de smartphone ook nog zou kunnen bellen en dat je daarmee wordt beschermd door de regels voor netneutraliteit.

Een recente rechtszaak tegen Tele2 geeft niet helemaal uitsluitsel over je rechten. Tele2 verloor een zaak tegen een abonnee die een simkaart in een mobiele hotspot gebruikte, om zo meerdere apparaten met het 4G-netwerk te verbinden. Tele2 stelde voor de rechter dat de simkaart alleen in een telefoon mag worden gebruikt.

De rechtbank oordeelde dat het sim-only-abonnement, zonder geleverde telefoon, ook met andere apparaten mag worden gebruikt die het 4G-netwerk van Tele2 ondersteunen. In de voorwaarden van Tele2 was niet specifiek opgenomen dat het een smartphone moest zijn. Tegenwoordig staat in de voorwaarden van Tele2 overigens wel dat je je dient te houden aan de wet- en regelgeving. Je 06-nummer is alleen bedoeld voor apparaten waarmee wordt gebeld. En daar valt een mifi of router niet onder.

Geschreven door: Gertjan Groen op

Category: Nieuws

Tags: smartphone, telefonie, juridisch