Referendum over 'sleepwet' gaat door

sleepwet referendum
Er komt een raadgevend referendum over de nieuwe Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, in de volksmond ook wel de sleepwet of aftapwet genoemd. op 21 maart 2018 mogen we voor of tegen de wet stemmen.

Op dezelfde datum vinden overigens de gemeenteraadsverkiezingen plaats, wat geen toeval is. Omdat veel mensen dan toch al naar het stembureau gaan, is de opkomst voor het referendum waarschijnlijk groter. Omdat de uitslag pas geldig is bij een opkomst van 30 procent, is die datum slim gekozen.

De Kiesraad boog zich over de geldigheid van de verzamelde handtekeningen en maakt vandaag bekend dat het er 384.126 zijn. Er waren 300.000 stemmen nodig om het referendum op te kunnen zetten.

Heeft het nut?

Met de uitslag hoeft het kabinet overigens niets te doen. Sybrand Buma van het CDA liet deze week stellig weten de wet hoe dan ook in te gaan voeren, ongeacht wat de Nederlandse bevolking straks stemt. Ook de VVD, ChristenUnie en D66 zijn voor de wet, maar zijn voorzichtiger in het op voorhand afwijzen van de referendum-uitslag.

Allen vinden het van belang dat de wet er komt, om de veiligheidsdiensten voldoende bevoegdheden te geven voor o.a. het opsporen van terreurverdachten. Tegenstanders van de sleepwet vinden dat onschuldige burgers niet zomaar afgetapt zouden mogen worden.

Ook is er veel kritiek op de lange bewaartermijn van de verzamelde gegevens (3 jaar), en dat deze informatie met het buitenland gedeeld kan worden. Lees hier meer over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, en de afluisterpraktijken die de wet mogelijk maakt.

Uitstel van invoering

De wet is reeds door de Eerste Kamer aangenomen en zou vanaf begin 2018 van kracht zijn. Maar omdat er nog niet voldoende toezichthouders zijn gevonden, is de invoering uitgesteld. Wellicht lang genoeg om van tevoren nog even onze stem te laten horen door middel van het raadgevend referendum.

Geschreven door: Randolf Bouwma op

Category: Nieuws, Security

Tags: privacy, wiv, sleepwet, aftapwet