abonneren

Privacy op internet is gevoelig onderwerp

Uit een peiling van zoekmachine voor personen 123people.nl blijkt dat Nederlanders vrezen voor hun online privacy. Het onderzoek vond plaats in 13 landen onder 5000 respondenten en werd uitgevoerd naar aanleiding van Data Privacy Day die jaarlijks plaats heeft op 28 januari.


De overgrote meerderheid - bijna 90% - van de Nederlandse respondenten zegt 'ja' op de vraag of, of noemt het 'zeer waarschijnlijk' dat, hij of zij het gevoel heeft dat de persoonlijke informatie, reputatie en privacy gevaar loopt op internet. Omstreeks tweederde meerderheid van de ondervraagden beantwoordde de vraag stellig met "ja". Nederlanders zijn even bevreesd voor hun privacy als alle ondervraagden wereldwijd.

Overeenkomstig met de angst voor inbreuk op de persoonlijke levenssfeer kiest ook tweederde voor een privéprofiel op sociale netwerken, zoals Hyves, Facebook en Twitter, als de optie gegeven wordt. Opvallend genoeg zegt echter 28% van de respondenten de profielen niet gesloten te willen houden voor de buitenwereld of voor zoekmachines, waardoor kwaadwillenden nog altijd inbreuk kunnen maken op hun privacy.


Eigen verantwoordelijkheid

Bijna 60% van de Nederlanders geeft aan dat de gebruiker zélf verantwoordelijkheid draagt voor de bewaking van zijn online privacy. Voor de rest legt de Nederlandse internetter deze taak neer bij private ondernemingen, zoals blogplatformen, sociale netwerken en databases, of zoekmachines, zoals Google en 123people, en de overheid.

 

Baan kwijt door social media

Wat blijkt uit de peiling en de straatinterviews die 123people heeft uitgevoerd, is dat ongeveer één op de tien van de ondervraagden een baan niet heeft gekregen of verloren door content in sociale netwerksites, in Spanje bedraagt dat zelfs één op de vijf personen.


Roekeloos

Dat mensen vrezen voor hun privacy maakt hun gedrag er nog niet voorzichtiger op. Zo werd onlangs een nieuwe sociaal netwerk opgezet (Blytes) door een 16-jarige jongen maar werd dit snel weer offline gehaald toen bleek dat het mogelijk niet voldeed aan de privacyeisen van het College van Bescherming Persoonsgegevens, bovendien was de site niet beveiligd tegen hackers en kreeg het te maken met DoS-attacks (Denial of Service). Toch hadden zich meteen al 10.000 mensen zich aangemeld voor het nieuwe netwerk zonder zich af te vragen hoe de site zou omgaan met hun persoonsgegevens. Woordvoeder Remco Janssen van 123people noemt dit gedrag dan ook ‘roekeloos' zowel van de oprichter als de leden. Als lichtend voorbeeld noemt Janssen de website Hyves die volgens hem het beheer van persoonlijke informatie en privacy van meet af aan zeer serieus neemt. Remco ziet ook een sturende rol weggelegd voor de overheid om mensen bewust te maken van hun online privacy.
 

Geschreven door: Martijn Verkuil op

Category: Nieuws, Security

Tags: