Streng toezicht op Buma/Stemra snel mogelijk

De overheid heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat het mogelijk maakt om strenger toezicht te houden op collectieve beheersorganisaties als Buma/Stemra. Het is tevens mogelijk om een boete op te leggen.

Het wetsvoorstel moet het mogelijk maken om bijvoorbeeld eenzijdige prijsverhogingen tegen te gaan. Deze zullen na het doorvoeren van de wet, eerst goedgekeurd moeten worden door het College.

Het voorstel komt van staatssecretaris Teeven. Zijn wetsvoorstel geeft het College van Toezicht Auteursrechten meer bevoegdheden. Daardoor is het niet meer de 'tandenloze tijger', waar Kees Verhoeven (D66) het vorig jaar nog over had. Het College kwam niet voldoende samen (zes keer per jaar) en zou daarom onvoldoende grip op de zaken hebben. Of het College vaker gaat samen komen, is nog maar de vraag. 

Een pressiemiddel wat het College krijgt, is de mogelijkheid boetes op te leggen. De maximum boete is vijf procent van de jaarlijkse incasso. Tevens mag het College grenzen stellen aan de beheerskosten, wat topsalarissen onmogelijk moet maken. 

De nieuwe wetgeving is van toepassing op alle collectieve beheerorganisaties die momenteel door het College van Toezicht Auteursrechten gecontroleerd worden: Buma/Stemra, Stichting Thuiskopie, Stichting Exploitatie Naburige Rechten, Stichting Leenrecht en Stichting Reporecht. Stichtingen die op vrijwillige basis geld innnen of verdelen, zoals Videma en de Stichting Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Acteurs, moeten ook door het College aangestuurd gaan worden.

Geschreven door: Jaap Veenstra op

Category: Nieuws, Organisatie

Tags: wetgeving, overheid