Onwettige bewaarplicht leidt tot Kamervragen

Leden van D66, Groenlinks en de SP hebben Kamervragen gesteld aan staatsecretaris Fred Teeven over de onwettigheid van de 'bewaarplicht'. Die wet bepaalt dat alle telecomgegevens van burgers worden opgeslagen, maar werd door het Europees Hof ongrondwettelijk verklaard.

In de Kamervragen willen de politici van Teeven weten wat hij vindt van het artikel ‘Kabinet moet per direct handhaving bewaarplicht stopzetten’ van de digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom.

Verder leggen de Kamervragen druk op de schending van mensenrechten. Zowel de schending van et Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden (EVRM) worden aangehaald.

Ook zal bekend worden welke gerechtelijke gevolgen de huidige bewaarplicht voor telecomgegevens heeft. Aangezien deze in strijd is met het Europees verdrag, het Europees Handvest, EVRM en de Grondwet.

Tot slot werden er nog een aantal Kamervragen gesteld met het oog op de providers. Middels de Kamervragen willen de partijen duidelijkheid hebben over de mogelijkheid voor providers om vergoedingen te krijgen mocht de wet toch worden doorgezet. Verder zal er duidelijkheid komen over de investeringen die de providers hebben gedaan om te kunnen voldoen aan de bewaarplicht.

Of de wet bevroren wordt totdat het parlement de voorgestelde wetswijziging heeft behandeld zal blijken uit het antwoord van Fred Teeven. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, moet binnen een termijn van drie weken met een antwoord komen op de Kamervragen.

Geschreven door: Dave Laaper op

Category: Nieuws, Samenleving

Tags: Groenlinks, Sp, d66