abonneren

'NSA werd actief bijgestaan door Microsoft'

The Guardian claimt de hand te hebben gelegd op top-secret dossiers waaruit blijkt dat Microsoft de NSA heeft geholpen bij het omzeilen van de encryptie op Outlook.com en Skype. Microsoft zelf geeft aan nooit directe toegang te hebben gegeven aan de NSA.

De geheime dossier waarop The Guardian zijn beschuldigingen baseert, komen van Edward Snowden die het PRISM-schandaal aan het licht bracht. De dossiers geven inzicht in welke mate technologiebedrijven uit Silicon Valley hebben samengewerkt met de NSA over de afgelopen drie jaar.  Uit het dossier bleek het volgende:

-          Microsoft hielp de NSA de encryptie op het nieuwe Outlook.com  te omzeilen omdat ze anders geen toegang hadden tot de web chats. Vanaf 12 december 2012 was er een systeem live die het de NSA mogelijk maakte om de gesprekken af te luisteren. Twee maanden later ging Outlook.com live voor het publiek. 

-          De NSA had al toegang tot e-mail via Outlook.com en het oude Hotmail voordat encryptie wordt toegepast.

-          Microsoft werkte samen met de FBI om NSA in het kader van PRISM eenvoudiger toegang te verlenen tot Microsofts SkyDrive cloud-dienst. Ook zou de FBI het bedrijf uit Redmond gewezen hebben op potentiële problemen bij het mogelijk maken van e-mail-aliassen op Outlook.com

-          De NSA noteerde negen maanden na Microsofts overname van Skype een verdrievoudiging van het aantal via PRISM onderschepte videoboodschappen op Skype. Voorheen was het enkel mogelijk geluid af te luisteren.

-          De NSA zou via PRISM verzameld materiaal met de FBI en CIA hebben gedeeld. PRISM werd zelfs bestempeld als een ‘teamsport’.

Reactie Microsoft

Hoewel uit het PRISM-schandaal naar voren kwam dat de NSA direct toegang zou hebben tot de gegevens van de grote tech-bedrijven, stellen de bedrijven (waaronder  Microsoft) dat dit niet het geval is. De NSA zou alleen op verzoek data via Microsoft ontvangen als dit wettelijke verplicht was en dan ook alleen over specifieke accounts. Een Microsoft team zou nagaan in hoeverre de verzoeken valide waren. Het brengt Microsoft wel een beetje in een lastig parket want juist op het gebied van privacy viel het Googles Gmail aan in de Scroogled-reclamecampagne

Reactie NSA

Volgens de NSA zou de informatie uit de dossiers alleen betrekking hebben op een verzoeken met een rechterlijk bevel. Verzoeken zouden nauwkeurig  worden gecontroleerd door rechtbanken, het congres en de Director of National Intelligence.

Geschreven door: Martijn Verkuil op

Category: Nieuws, Samenleving

Tags: Prism, afluisterschandaal

Laatste reactie