Nederlanders geven privacy graag op voor gebruiksgemak

Nederlanders weten amper hoe het met hun privacy gesteld is. Ze zeggen het wel belangrijk te vinden, maar bekennen niet goed te weten wat er speelt, blijkt uit onderzoek. Burgers hebben geen idee van de technische mogelijkheden en van overheidsmaatregelen, en geven hun privacy maar wat graag op voor gebruikersgemak.

Nederlanders vinden de bescherming van hun online-privacy belangrijk en dichten zichzelf voor een groot deel verantwoordelijkheid toe. Daarnaast vinden zij overheidsinstanties, financiële instellingen en zorginstanties ook en zelfs méér verantwoordelijk voor hun privacy. Van social media en webshops wordt in mindere mate verantwoordelijkheid verwacht. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport dat vanmiddag wordt onthuld en wat PCM al in handen heeft.
 

Theorie versus eigen praktijkgedrag

Die stellingen staan echter in schril contrast met de praktijk, zo blijkt uit het onderzoek van Right Marktonderzoek (in opdracht van Kaspersky). Zo’n 86% van de respondenten vindt privacybescherming 'belangrijk' tot 'erg belangrijk'. Alleen blijkt dat niet uit hun kennis en gedrag. De meeste mensen weten niet of hun online-privacy wel goed is beschermd en nemen onvoldoende maatregelen.

Locatie-apps
Terwijl bijna iedereen (90%) aangeeft sterke wachtwoorden en beveiligingssoftware te gebruiken, schakelt bijna een kwart (23%) de locatiemelding door apps, mobiele apparaten of computers niet uit. Daarnaast zegt bijna eenderde van de Nederlanders niet te weten of hun locatie is uitgeschakeld. Minder dan de helft van de mensen neemt voldoende technische maatregelen, stelt Kaspersky.

Privacy inleveren
Zo weet slechts 14% van de Nederlanders wat er gebeurt met hun persoonlijke gegevens bij hun massale gebruik van clouddiensten, zoals iCloud, Dropbox of OneDrive. Toch zegt net iets meer dan de helft (51%) van de ondervraagde Nederlanders dat ze niet een stuk online-privacy willen inleveren voor persoonlijk voordeel of gemak. 19% doet dat ‘zeker niet’ en 32% ‘waarschijnlijk niet’, terwijl 16% het niet weet. Een kleine 4% wil ‘zeker wel’ wat privacy opofferen voor voordeel of gemak en een forse 29% ‘waarschijnlijk wel’.

De ogenschijnlijk aanzienlijke 51% die zegt privacy niet te willen inruilen voor voordeel of gemak blijkt echter ook onwetend. Het onderzoek laat zien dat in de praktijk privacy wel degelijk wordt opgeofferd. “De Nederlander is dus eerder bereid online privacy op te geven, wanneer er een duidelijk doel of voordeel is”, stelt het onderzoeksbureau.
 

Taak voor gewantrouwde overheid

Wat de bescherming van privacy betreft, zou de overheid voor een groot deel verantwoordelijk zijn. Burgers vinden zichzelf voor 55% ‘zeer verantwoordelijk’ en de overheid voor 72%. Daar valt nog een aanzienlijk deel bij op te tellen voor het mildere ‘verantwoordelijk’: respectievelijk 34% en 18%. De burger vindt zichzelf dus voor 89% 'verantwoordelijk tot zeer verantwoordelijk', maar slaat de overheid met 90% nét hoger aan.

Vertrouwen
Ook dit contrasteert met de praktijk: diezelfde overheid wordt door de Nederlander gewantrouwd. Ruim 33% van de respondenten zegt 'weinig' vertrouwen te hebben in de overheid om veilig om te gaan met informatie over burgers. Verder is bijna 90% van de Nederlandse consumenten niet op de hoogte van huidige wetsvoorstellen die hun privacy moet beschermen.
 

Vrijbrief voor Facebook en Bol.com

Naast de verantwoordelijkheid van de overheid en van Nederlanders zelf worden ook andere organisaties aangekeken om privacy te beschermen. Financiële instellingen (waaronder banken, verzekeraars en hypotheekverstrekkers) worden door 61% ‘zeer verantwoordelijk’ geacht en zorginstanties (waaronder ziekenhuizen, apotheken en de GGD) door 60%. Daar valt nog bij elk 27% op te tellen voor ‘verantwoordelijk’. Sociale media (waaronder Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter) en webwinkels komen er voor hun voordeliger af: zij worden voor respectievelijk 24 en 30% ‘zeer verantwoordelijk’ geacht. Plus voor het mildere ‘verantwoordelijk’ respectievelijk 39 en 46%.

Geschreven door: Jasper Bakker op

Category: Nieuws, Sociale netwerken

Tags: online-privacy, privacybescherming, Overheid, Webshops