MWC12: Samenvatting keynote Eric Schmidt (Google)

Het was druk in hal 5 van het Mobile World Congress, voor de speech van Google-topman Eric Schmidt. Schmidt begon zijn toespraak met een demo van de nieuwe mobile Chrome-webbrowser voor Android, maar ging al snel over naar een opmerkelijke toekomstvisie en hoe internet daarin een rol speelt.

“Het aantal mensen op de wereld heeft de zeven miljard overschreden, maar er zijn slechts één miljard smartphones en twee miljard mensen op het internet.” Dat is de aanzet voor een pleidooi om de overige vijf miljard zo snel mogelijk online te krijgen, zodat zij ook voordeel kunnen halen uit die wereldwijde informatiebron. “Als je mensen verbindt, dan verander je de wereld.”

 

Van daaruit gaat het al snel naar de nabije toekomst. “Science fiction wordt een realiteit. Dingen die we kennen uit Star Trek of Hitchikers Guide to the Galaxy, zaken zoals stemvertalers, dat soort zaken komen er stilaan aan. We overschatten innovaties op korte termijn, maar onderschatten ze op lange termijn.” Schmidt is overigens niet de eerste die dat zegt. Ook Bill Gates beweerde ooit hetzelfde. “Zaken als hologrammen komen er gewoonweg aan,” gaat de Google-voorzitter verder. “In de toekomst ga je een kleine robot van jezelf kunnen sturen met een 3D-scherm en hologrammen.” Volgens Schmidt zal die versnellende informatiestroom ons helpen om meer inzicht te geven in trends, crisissen en ziektes. Tegelijk gaat het web op in de maatschappij. “Het web wordt alles en niets, net zoals elektriciteit.”

 

Maar Schmidt heeft het niet enkel over de Westerling met een supersnelle verbinding. Hij wil ook dat de overige vijf miljard toegang krijgen. “Voor hen is het web een schaarse bron. Ze hebben geen koperdraden of datacenters en leven in afgeleven gebieden. Je hebt een dataverbinding nodig. Maar smartphones moeten niet aan een centrale hub worden gekoppeld. Ze kunnen gekoppeld worden aan elkaar via een P2P-netwerk, een meshnetwerk. Ze hoeven zelfs niet verbonden te zijn met het internet. Iedereen met een zonnecentrale kan een lokale webserver draaien voor zijn lokale netwerk.” Schmidt benadrukt dat dit maar een tussenstap is, maar mensen wel al een stap dichter bij een verbonden wereld brengt. “Er zullen nog altijd elites zijn, maar technologie is een gelijkmaker zodat de nothings somethings worden." 

 

Tijdens een vragensessie vraagt ZDNet zich af of Schmidt het niet al te positief ziet. Zo wordt er vaak hetzelfde gesproken over elektriciteit en een telefoonaansluiting. Maar gaat onze economie niet zodanig veranderd en geëvolueerd zijn dat de mensen die tegen dan 1 megabit-verbindingen hebben, nog steeds niet meekunnen? Schmidt: “Die kloof zal altijd blijven bestaan, maar het is tegelijk essentiëel dat we hen verbinden. Dat we kinderen de mogelijkheden geven om bij te leren. De percentages zullen blijven bestaan. Maar het is enorm belangrijk dat we alsnog die inspanning doen om mensen vooruit te helpen.”

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Organisatie

Tags: mwc2012