Ministers in veelvoud genomineerd voor Big Brother Award

De jaarlijkse Big Brother Awards leveren dit jaar vooral politieke nominaties op. Minister Asscher en minister Opstelten zijn samen met de Nederlandse Belastingdienst genomineerd voor de prijs voor 'grootste privacyschenders van het jaar'. De Big Brother Awards worden uitgereikt door digitale burgerrechtenbeweging Bits Of Freedom.

Merkwaardig

Vooral de nominatie van Lodewijk Asscher (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is opvallend, aangezien hij in het verleden zelf jurylid was van de Big Brother Awards. Hij heeft zijn nominatie te danken (of te wijten) aan SyRI (Systeem Risico Indicatie). Dat is een systeem wat grote hoeveelheden informatie van burgers aan elkaar koppelt en controleert om zo mogelijke frauders op te sporen. In dit systeemproces worden ook veel gegevens van onschuldige burgers doorgelicht. Hoewel de Raad van State en het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) grote bezwaren hebben tegen het systeem, heeft Asscher alle adviezen naast zich neergelegd.

Dat juist Lodewijk Asscher bezig is met het structureel negeren van de privacyrechten is merkwaardig, aangezien zijn proefschrift nog ging over “de constitutionele bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting en het communicatiegeheim in de informatiesamenleving.”

Minister Opstelten

Ook Minister Opstelten is wederom genomineerd. De minister van Veiligheid en Justitie won de award in 2011 en 2013 en maakt dus grote kans om de Big Brother Award voor de derde maal te winnen. Hij heeft zijn nominatie te danken aan het in stand houden van de bewaarplicht, het doorzetten van zijn hackplannen, het massaal opslaan van kenteken- en locatiegegevens, het structureel negeren van privacybezwaren en het verdacht maken van alle Nederlanders.
Ivo Opstelten, die op de website van de Rijksoverheid nog aangeeft hoe belangrijk het vertrouwen in de rechtsorde is, is allerminst populair bij de bevolking. Het vertrouwen in de rechtsorde neemt misschien zelfs af onder het bewind van Opstelten, kijkend naar zijn constante nominaties voor de award.

Belastingdienst

De Belastingdienst won vorig jaar de Expertprijs, een tiental privacy-experts kiest de genomineerden voor deze award, en is dit jaar dus ook genomineerd door het publiek voor de grote Big Brother Award. Reden voor de nominatie is de bijna ongelimiteerde honger naar informatie over Nederlandse burgers. De Correspondent besteedde hier eind september al eens aandacht aan, waarin naar voren kwam dat de Belastingdienst de grootste informatiefabriek van Nederland is en dat het bijna een blanco volmacht heeft gekregen om informatie op te vragen en te verzamelen.

Rode draad genomineerden

Dat er zoveel vertegenwoordigers zijn van de Nederlandse overheid  is opvallend. Volgens Hans de Zwart, directeur van Bits of Freedom is er een rode draad te vinden in deze nominaties: “De genomineerden hebben allemaal een sterk wantrouwen in de burger. Het motto lijkt: alles verzamelen en iedereen doorlichten”.

De tiende editie van de Big Brother Awards zal 16 december plaatsvinden in de Stadsschouwburg Amsterdam.

Geschreven door: Dave Laaper op

Category: Nieuws, Samenleving

Tags: belastingsdienst, minister asscher, minister opstelten