Medische privacy: Zijn je gegevens veilig bij techbedrijven?

Huisartsen en ziekenhuizen werken steeds vaker samen met techbedrijven om betere medische zorg te bieden. Via slimme horloges, weegschalen, software en apps kunnen patiënten beter in de gaten worden gehouden. Kunnen we dit soort privacygevoelige informatie wel toevertrouwen aan datahongerige techreuzen als Apple, Google en Amazon? We vroegen het vier experts.

Marc Smits, stichting Privacy First

Medische privacy

“Ja, technologiebedrijven kunnen dit veilig, zoals ze ook veilig pinbetalingen verwerken. Maar kunnen ze die gegevens ook voor andere doeleinden gebruiken? Een arts heeft een geheimhoudingsplicht en de leverancier van de dossier-software zal zich hieraan moeten houden. Met de nieuwe technologieën, bijvoorbeeld voor het stellen van diagnoses, komt die data eerst bij de fabrikant terecht, waardoor je ineens veel minder invloed op het ‘minen’ en de handel in gegevens hebt, al zijn je gegevens technisch misschien wel veilig. De situatie vergt wel privacy-by-design, en zonder extra aanvullende wet- en regelgeving kunnen de patiëntengegevens alsnog worden verhandeld.”

Jeroen van den Hoven, hoogleraar ethiek en technologie

Medische privacy

“Nee, ik zie hier redenen tot zorg. De logica van een commercieel techbedrijf is immers heel anders dan van een organisatie in de publieke sector zonder winstoogmerk. En door slimme apparaten nemen de mogelijkheden voor commerciële bedrijven toe: ze meten steeds meer, slaan meer data op en leggen meer verbanden. Daar kunnen ze weer allerlei profijtelijke diensten en producten mee maken. Winstbejag en zorg voor welzijn en gezondheid staan in de dagelijkse praktijk op gespannen voet, daarom vind ik dat we niet naïef moeten zijn en extra aandacht moeten hebben voor regulering van digitale innovaties in het domein van gezondheid en zorg in brede zin.”

Sven Brys, psychiatrisch verpleegkundige

Medische privacy

“Nee, er zal kritisch moeten worden bekeken welke gegevens er worden gedeeld met de techbedrijven. Dat zijn namelijk ook geldverdieners. Denk maar aan de Facebook-kwestie van nog niet zo lang geleden. Personen die gegevens delen, moeten goed worden ingelicht over wat er met hun gegevens gebeurt. Grote techbedrijven kunnen wel een belangrijke rol spelen binnen de medische sector. Deze partijen hebben middelen om onderzoeken te doen via gegevens die verzameld worden. Al zal hierbij wel een goede controle op het correct gebruik van de verzamelde gegevens nodig zijn.”

Rejo Zenger, Bits off Freedom

Medische privacy

“Ja, medische gegevens zullen meestal goed beveiligd zijn bij zulke bedrijven. Maar je moet je ook meteen afvragen tegen wie wel en wie niet. Criminelen van buiten zullen er niet bij kunnen. Maar heb je als afnemer van de dienst wel toegang tot de verzamelde gegevens? En hoe zit dat met de eindgebruiker over wie de gegevens iets zeggen? En een partij die er zeker bij kan: het bedrijf dat de technologie levert. Sommige van die bedrijven, zoals Google, zitten al op een gigantische berg gegevens over die gebruikers. En bezitten daarmee een enorme macht. De vraag is of dat wenselijk is.”

Geschreven door: Rens Blom op

Category: Nieuws

Tags: privacy, stelling