Eyeworks wint rechtszaak van FTD

Het Hof in Den Haag oordeelt dat FTD onrechtmatig handelt door het stelselmatig stimuleren van illegaal uploaden, ook al maakt het niet zelf (mede)openbaar.
Aanleiding was de rechtszaak die productiemaatschappijen Eyeworks van Reinout Oerlemans had aangespannen toen er op FTD werd verwezen naar een illegale kopie van de film ‘Komt Een Vrouw Bij De Dokter’.

Aanleiding was de rechtszaak die productiemaatschappijen Eyeworks van Reinout Oerlemans had aangespannen toen er op FTD werd verwezen naar een illegale kopie van de film ‘Komt Een Vrouw Bij De Dokter'.

FTD is geen website waar mensen illegale films kunnen downloaden, maar waar verwijzingen zijn te vinden naar verschillende bestanden waaronder dus ook illegale bestanden zoals de film ‘Komt Een Vrouw Bij De Dokter'.  Het Hof in oordeelt nu dat FTD structureel/stelselmatig doelbewust een applicatie in bedrijf houdt, waarmee een activiteit (illegaal uploaden) gestimuleerd wordt. Dit levert naar zij weet of moet weten, inbreuk op het auteursrecht op en brengt (ernstig) nadeel voor de rechthebbende teweeg, terwijl zij, FTD, van die activiteit profijt trekt.

FTD riskeert een dwangsom van 10.000 euro per dag. Een eerder verbod op basis van ongeautoriseerde openbaarmaking door FTD werd vernietigd.

Het Hof deed vandaag ook uitspraak in het hoger beroep tegen een vonnis omtrent de Thuiskopie heffing. Het Hof concludeert daarin, dat downloaden uit illegale bron voor privégebruik volgens de Nederlandse wet is toegestaan en via de Thuiskopieheffing moet worden gecompenseerd. Eventuele strijdigheid met de EU richtlijn over beperkingen op het auteursrecht moet door de wetgever opgelost worden.

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Samenleving

Tags: