Europese rechter doet uitspraak over internetvrijheid

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat een rechter geen verplichtingen mag opleggen aan een internetprovider om internetverkeer te filteren om auteursrechtinbreuken op te sporen. Dit is een baanbrekende uitspraak die volgens de europarlementariers grote gevolgen kan hebben op de het beleid op dit vlak.

Het Europees Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan in de zaak van de Belgische auteursrechtwaakhond SABAM tegen internetaanbieder Tiscali/Scarlet. Scarlet wordt niet verplicht om mee te werken aan het filteren van internet om het downloaden van beschermde werken tegen te gaan.

SABAM heeft nog niet gereageerd op het vonnis. De Europese digitale burgerrechtenbeweging EDRI noemt het een overwinning voor internetvrijheid. Het Hof oordeelde dat het verplichtstellen van het filter de burgerrechten zou schaden, omdat het onmogelijk is om bij een dergelijk filter niet ook legale communicatie te blokkeren. Dat zou een forse inbreuk op de vrijheid van meningsuiting zijn en de burgerrechten disproportioneel schaden. Daarnaast zou het ook een ernstige beperking zijn van de vrijheid van ondernemerschap van Scarlet, aangezien het Scarlet verplicht om een permanent, duur en ingewikkeld informaticasysteem in te voeren waarbij Scarlet zelf volledig voor de kosten moet opdraaien.

ACTA
De uitspraak van het Hof heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor het ACTA  handelsverdrag, dat juist verlangt dat de overheid druk moet uitoefenen op internetaanbieders om dit soort filtermaatregelen mogelijk te maken. Deze beslissing lijkt dus direct in te gaan tegen de uitspraak van het Europees Hof.

Auteursrechten en Privacy
Volgens D66 europarlementarier Schaake heeft de rechter een juiste afweging van de belangen gemaakt. "Internet verandert alles, ook het eeuwenoude auteursrechtsysteem. Om een eerlijke vergoeding voor kunsten te waarborgen, moet Europa nu leiderschap tonen om het auteursrecht aan te passen aan de twintigste eeuw." Naast het recht op privacy, prevaleren volgens de rechter ook de fundamentele rechten om informatie te versturen en ontvangen en de vrijheid om zaken te doen boven het auteursrecht. "De rechter heeft een duidelijk signaal gegeven dat de entertainmentindustrie moet innoveren en niet krampachtig moet vasthouden aan oude businessmodellen, omdat dit ten koste gaat van de rechten van hun fans."

Geschreven door: Ger Elskamp op

Category: Nieuws, Samenleving

Tags: