}
abonneren

Encryptie-aanjager Timothy May was tijd ver vooruit

Als je denkt: Timothy May, nooit van gehoord – dan is het nu te laat. Tim May is namelijk op 13 december jongstleden overleden. Hij was een expert in cryptografie en was met zijn gedachten daarover zijn tijd ver vooruit.

In zijn vroege carrière werkte May bij Intel, waar hij zich onder andere bezighield met het probleem dat alfadeeltjes (aanwezig in bepaalde soorten radioactiviteit) de betrouwbaarheid van geïntegreerde circuits aantastten. May ontdekte dat het keramische omhulsel van de chips de bron was van de deeltjes. De oplossing was: een grotere elektrische lading per geheugenelement en een plastic in plaats van een keramische verpakking.

Door zijn werk bij Intel was hij al op jonge leeftijd (34) financieel onafhankelijk. Hij vertrok en richtte zich op de cryptografie en vooral op het denkwerk over de gevolgen van niet-ontcijferbare communicatie. Daarmee zou May zijn roem verdienen.

Het was al in 1988 dat May de basis legde voor het ‘Crypto Anarchist Manifesto’ dat hij in 1992 publiceerde. Hierin stelde hij vast dat computers snel genoeg waren geworden voor het toepassen van encryptie op communicatie. Daardoor zouden mensen met elkaar kunnen communiceren zonder dat ze de identiteit van de andere partij zouden kennen en zonder dat ze konden worden afgeluisterd. Reputaties horend bij pseudoniemen zouden daardoor belangrijker worden dan werkelijke identiteiten. Hij voorspelde verder de weerzin van overheden hiertegen en de erosie van het intellectueel eigendom.

Dit is dus zo’n 30 jaar geleden, ver voor het ontstaan van het internet zoals we dat nu kennen. Als we nu om ons heen kijken, zien we veel terug van die inzichten van May.

Niet alles voorzien

En toch … de toekomst voorspellen is lastig, zelfs voor een visionair. May had gelijk dat communicatie niet-afluisterbaar zou worden – zie Whatsapp en Facebook Messenger. Maar encryptie helpt vandaag juist bewijzen dat een bericht afkomstig is van een bepaald natuurlijk persoon. Dat is een even belangrijke toepassing als het bewaren van anonimiteit, zoals dat op het Dark Web gebeurt. En er is meer dat May niet had voorzien.

Surveillance op grond van metadata (wie communiceert met wie) is aan de orde van de dag en wordt door sommige deskundigen effectiever gevonden dan het afluisteren van de inhoud van communicatie. Gebruik van sommige soorten encryptie is zo zeldzaam dat het reden kan zijn om iemand te verdenken, wat autoriteiten in staat stelt hun middelen doelmatig aan te wenden. Verder wordt encryptie veel toegepast in digitaal rechtenbeheer (drm), technieken om intellectueel eigendom juist te beschermen.

Timothy May heeft zijn roem en zijn plek in de geschiedenis niettemin ruimschoots verdiend, tenminste waar het zijn technische ideeën betreft. Jammer genoeg liet hij zich ook van een minder mooie kant zien. In zijn publicaties van deze eeuw uitte hij zich meer dan eens op racistische wijze. Zo schreef hij in 2004 een tirade tegen Martin Luther King, waar we hier fatsoenshalve niet uit zullen citeren.

Ook in zijn sterven was hij zijn tijd vooruit: hij stierf op slechts 67-jarige leeftijd.

Tekst: Herbert Blankesteijn

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws

Tags: Privacy, Encryptie

Laatste Vacatures

Uitgelicht: Java Developer - CGI