De Bitcoin is een zeepbel

De waarde van de virtuele munt genaamd Bitcoin fluctueert enorm. Gisteren nog ging de waarde meer dan door de helft, nadat er een piek was bereikt van 266 dollar. Justin Fox van The Harvard Business Review Group vreest dat we met een bubble te maken hebben. En die bubble bestaat al zo lang als de munt zelf.

 

Het voordeel van een bitcoin is, dat overheden niet in staat zijn bitcoins bij te drukken zodat er inflatie ontstaat. Net als met goud wordt het aanbod aan bitcoins namelijk niet bepaald door overheden. In dat opzicht is de bitcoin wel interessant geeft Justin Fox toe. Toch is de redacteur van The Harvard Business Review Group van mening dat de virtuele munt zich in een bubble bevindt, en dat al vanaf het allereerste begin in 2009. Dat komt omdat er geen fundament onder zit zoals bij een dollar wel het geval is en het tevens geen intrinsieke waarde (de waarde van het materiaal zelf) heeft zoals goud. Iemand is altijd bereid om je iets te verkopen voor een dollar ook al is de koopkracht van een dollar nu slechts een tiende van die in 1950.

 

Hoge waarde Bitcoin als nadeel

Het feit dat een bitcoin juist een veel hogere waarde heeft, klinkt misschien wel positief maar dat is het niet zo vervolgt de redacteur van The Harvard Business Review Group. Wanneer we alles met bitcoins zouden betalen, zou haast niemand bijvoorbeeld meer leningen kunnen aflossen zoals een hypotheek wanneer de waarde van een munt (en dus de schuld) zo erg stijgt. Een bitcoin heeft een deflatiepercentage van 98% terwijl dit volgens veel economen voor geld idealiter rond de 0% moet zitten. Justin Fox stelt dat niet een hogere waarde van de munt belangrijk is in een economie maar stabiliteit.

 

Bitcoins en goud

Bitcoins zijn in zekere mate vergelijkbaar met goud. Toen banken zich nog aan de gouden standaard hielden, was er ook vaak sprake van deflatie. Het niet willen loslaten van de Gouden Standaard wordt zelfs als de primaire reden van de Grote Depressie gezien. Hoewel goud wel in waarde kan dalen, is het redelijk waardevast en zal het niet snel heel veel van zijn waarde verliezen. Dat komt ook door de intrinsieke waarde. Goud kan altijd nog gebruikt worden voor het maken van juwelen bijvoorbeeld. Die intrinsieke waarde staan in geen verhouding tot de huidige waarde van goud maar zorgt in ieder geval voor een fundament. Bitcoins zijn opgemaakt uit nullen en enen, niet iets waar je geen juweel of vulling mee maakt.

 

Bitcoin maximum en hacks

De overeenkomsten tussen bitcoins en goud is dat het haast niet te vervalsen is. Net als goud worden bitcoins ‘gedolven’ (via computer). In tegenstelling tot goud gaat dat bij bitcoins op een stabielere wijze waarbij er steeds een stuk of 25 munten vrijkomen. In 2040 zal het maximum van 21 miljoen munten behaald worden. Dit limiet zorgt ook voor deflatie. Hoewel bitcoins niet te vervalsen zijn, kan de handel wel worden aangevallen door hackers zoals laatst is gebeurd. Dit zou tot doel hebben om mensen bang te maken zodat ze hun bitcoins verkopen waarop de cybercriminelen ze opkopen en later met grotere winsten kunnen verkopen. In 2011 schoot de waarde van de bitcoin ook al omhoog maar heeft dit niet tot een gebarsten bubble geleid. De tijd zal het leren hoe het de bitcoin zal vergaan.

Bron: HBR blog

Geschreven door: Martijn Verkuil op

Category: Nieuws, Samenleving

Tags: financieel