D66: ''Overheid moet zich niet met games bemoeien''

In het concept-verkiezingsprogramma van de D66 wordt expliciet over computergames gesproken. De partij heeft een volledige paragraaf hieraan gewijd. Zo vindt D66 dat de overheid de ontwikkeling van games moet stimuleren en zich niet mag bemoeien met de inhoud van games.De houding van D66 staathaaks op de houding van veelandere landen.
Zo bemoeit Duitsland zich steeds actiever met de ontwikkeling van games, in negatieve zin. Vooral op het gebied van censuur staan onze oosterburen inmiddels negatief in de spotlight. D66 vindt dat de overheid zich niet met de inhoud van games moet bemoeien, zolang er geen wetten overtreden worden. Ook wil D66 dat de overheid kunstzinnige games stimuleert. Volgens de D66 vallen computergames onder cultuur. Of deze paragraaf in het definitieve programma terechtkomt, zal in april duidelijk worden.

FOK

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags: