abonneren

WiFi Direct bedreiging voor bluetooth

Gisteren is de certificatie van WiFi Direct-apparaten gestart. In de nabije toekomst wordt het daardoor makkelijker om digitale apparaten direct met elkaar te verbinden.WiFi Direct is ontwikkeld door de WiFi-alliantie, het samenwerkingsverband van ontwikkelaars van Wifi-producten.
WiFi Direct is een variant van het WiFi-netwerkprotocol, die het mogelijk maakt dat digitale apparaten op eenvoudige wijze onderling verbinding maken. Tot nu toe was het zo dat WiFi-apparaten een verbinding maken via een centrale plaats, een accespoint in de infrastructuur-modus. Er bestaat wel de mogelijkheid om een zogenaamde "ad-hoc"-verbinding te maken tussen twee WiFi-apparaten, maar die is beperkt in zowel afstand als snelheid. In de praktijk wordt deze tweede mogelijkheid bijna niet gebruikt.

WiFi Direct maakt het mogelijk dat apparaten zogenaamde "peer to peer" verbindingen maken zonder tussenkomst van een accespoint, met dezelfde snelheid en bereik als in de infrastructuur-modus. Ook kan de verbinding veel sneller tot stand worden gebracht als gebruikgemaakt wordt van de ook al langer bestaande mogelijkheid genaamd "WiFi Protected Setup" kortweg WPS.

WiFi Direct maakt het mogelijk vergelijkbare verbindingen te maken als die met bluetooth maar dan wel veel sneller en met een groter bereik. Door sommigen wordt WiFi Direct dan ook wel gezien als een bluetooth-killer.

WiFi Direct is volgens de WiFi-alliantie een waardevolle aanvulling voor ons netwerkgebruik Zo wordt het eenvoudig een apparaat aan te sluiten voor directe toegang zoals bijvoorbeeld een nieuwe printer die direct vanuit diverse pc's of mobiele apparaten toegankelijk is. Ook een snelle verbinding voor het delen van bestanden tussen twee pc's, notebooks of smartphones, wordt heel eenvoudig. Bestaande Wifi-apparaten kunnen ook heel eenvoudig een verbinding maken met een WiFi Direct-apparaat. Wifi Direct gebruikt WPA2 voor het beveiligen van de verbinding.

Via: Cnet

Geschreven door: Ger Elskamp op

Category: Nieuws, Netwerk

Tags: