abonneren

Samenwerking tussen WiFi-en Homeplug-organisatie

De WiFi-alliantie en de HomePlug Powerline-alliantie hebben aangekondigd samen te gaan werken aan het tot stand komen van het "slimme huis". Deze samenwerking is vooral bedoeld om de noodzakelijke datacommunicatie mogelijk te maken die nodig is om ons huis efficiënt met energie om te laten gaan. Zo wordt er al enige jaren gewerkt aan een zogenaamd slim energienetwerk (Smart Grid).
De Wifi- en HomePlug-alliantie gaan nu gezamenlijk werken aan de nodige oplossingen voor het regelbaar maken van het energiegebruik in en rond het huis en het mogelijk maken van een aansluiting met het smart grid.

Zo moet het mogelijk worden dat bijvoorbeeld het opladen van de accu's van elektrische auto alleen gebeurt als er voldoende elektrische energie voorhanden is. Ook andere apparaten in huis zullen in de toekomst door het energienetwerk aangestuurd kunnen worden, om al dan niet energie te gebruiken of zelfs te produceren. De benodigde datacommunicatie kan dan via Wifi en Powerline plaatsvinden.

Of de voorgenomen samenwerking ook zal worden ingezet om beide netwerken in huis ook beter te laten samenwerken voor het gewone interne netwerkgebruik in huis is niet bekend.

Geschreven door: Ger Elskamp op

Category: Nieuws, Netwerk

Tags:

Nieuws headlines

Laatste reactie