Bits of Freedom roept providers op tot actie

De digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom roept providers op om de Nederlandse Staat voor de rechter te slepen. De Nederlandse bewaarplicht zou namelijk in strijd zijn met de grondwettelijke rechten van de mens.

In de Grondwet is geregeld dat een wet die niet overeenkomt met internationale verdragen niet mag worden doorgevoerd. Al bij de invoering van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens ontstond er veel ophef over de gevolgen voor de privacy van de mensen. Ook het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) kaartte aan dat de lange bewaarplicht in strijd was met het Europees Verdrag voor de rechten van de Mens. Het Europees Hof verklaarde in april van dit jaar dat de richtlijn van de wet in strijd was met de grondwet en verklaarde deze ongeldig.

Desalniettemin gaf het kabinet aan dat het gewoon door kan gaan met het opslaan van data, omdat de wet toch al gaat veranderen en er geen noodzaak is om deze in zijn geheel te schrappen.

Bits of Freedom is van mening dat het nu tijd is voor de providers om actie te ondernemen tegen de overheid. Zij moeten een kort geding aanspannen tegen de Nederlandse Staat om opschorting van de handhaving af te dwingen. Ook voeren andere partijen inmiddels actie: zo roept weblog GeenStijl op aan alle klanten om zelf bezwaar aan te tekenen bij hun provider.

Geschreven door: Dave Laaper op

Category: Nieuws, Juridisch

Tags: wet bewaarplicht