Synchroniseren met DirSync Pro

Met DirSync Pro zorgt u er gemakkelijk voor dat de inhoud van twee mappen gelijk blijven. De freeware is zeer geschikt voor eenvoudige backuptaken. U hebt volledige controle over hoe u het synchronisatieproces uitvoert en welke geheugendragers u hiervoor gebruikt.

Het kost veel tijd om uw belangrijkste mappen regelmatig naar een externe geheugendrager te kopiëren. DirSync Pro (dirsyncpro.org) neemt deze klus moeiteloos van u over. U selecteert simpelweg twee bestandslocaties, waarna de freeware ervoor zorgt dat ze met elkaar worden gesynchroniseerd. Nuttig is dat u niet alle bestanden binnen een map hoeft te kopiëren als u periodiek een backuptaak uitvoert. Het programma controleert namelijk welke data er in de bronmap zijn toegevoegd of gewijzigd en werkt uitsluitend deze gegevens bij in de bestemmingsmap. Hierdoor neemt de taak veel minder tijd in beslag dan wanneer u data handmatig kopieert. Naast geheugendragers die u rechtstreeks op de computer aansluit, doet u ook simpel een beroep op netwerkapparaten. Zo plaatst u bijvoorbeeld veilig uw administratie op een nas of voorziet u een mediastreamer van de nieuwste films.

Mappen selecteren

DirSync Pro werkt probleemloos op Windows, Linux en Mac OS, omdat het in een Java-omgeving is geprogrammeerd. Het neemt met een bestandsomvang van minder dan 2 MB weinig ruimte in beslag. Verder hoeft u geen installatie uit te voeren. U komt na het starten van het exe-bestand direct in de gebruikersomgeving terecht. Standaard staat er al een synchronisatietaak in het hoofdvenster vermeld, met als titel Job 1. U dient echter nog een bron- en bestemmingsmap te selecteren. Klik op Edit en vul bij Dir A en Dir B de gewenste (netwerk)locaties in. Geef met een vinkje aan of u ook onderliggende mappen in het proces wilt betrekken. Bij de functie Sync Mode bepaalt u op welke wijze u de twee mappen wilt synchroniseren. U beslist of u data vanaf locatie A naar B wilt kopiëren of andersom. Hierbij beschikt u over diverse mogelijkheden. Via de optie incremental worden alleen nieuwe en gewijzigde bestanden van de bronmap naar de bestemmingsmap gekopieerd. Overtollige data op de bestemmingslocatie verwijdert het programma automatisch, waardoor de twee mappen na de kopieeractie exact gelijk zijn. Het is tevens mogelijk om dit proces in twee richtingen uit te voeren, zodat alle nieuwe en bijgewerkte gegevens tussen de bestandslocaties worden uitgewisseld. Om conflicten te voorkomen, geeft u aan wat DirSync Pro moet doen met bestanden die dezelfde naam bevatten. U kopieert desgewenst ook de volledige inhoud (full) of uitsluitend nieuwe data (contribute) naar de bestemmingsmap. Ten slotte selecteert u custom wanneer u zelf controle wilt hebben op welke manier de synchronisatie plaatsvindt.

Instellingen

Zodra u kiest om aangepaste instellingen te gebruiken, hebt u toegang tot diverse opties. Op tabblad Copy Mode beslist u of u gewijzigde, nieuwe, grotere of alle bestanden van de bronmap aan het synchronisatieproces wilt toevoegen. Verder is het tabblad Filters interessant. Hier laat u specifieke data buiten beschouwing op basis van bestandsgrootte of een trefwoord. Onder Deletion wist u eventueel gegevens die door filters zijn uitgesloten van deelname. Voor de zekerheid kunt u automatisch een backup maken van bestanden die worden verwijderd of overschreven. Zodra u alle instellingen hebt doorgenomen, klikt u op OK om het menu af te sluiten. Bekijk in het hoofdvenster nauwkeurig of alle instellingen kloppen. Wilt u eerst bestuderen welke bestanden en mappen er worden toegevoegd of verwijderd? Klik dan op Analyse en bekijk het resultaat. Gebruik Synchronize om de actie daadwerkelijk te starten. U ziet aan de pijlen in welke richting(en) de bestanden zijn gekopieerd of bijgewerkt. Bewaar de backuptaak via Save Job set. Als u het programma opnieuw opent, dan roept u de instellingen weer op met Open Job set. U voert met deze freeware een onbeperkt aantal kopieeracties uit.

U synchroniseert met DirSync Pro bijvoorbeeld mp3-bestanden tussen een externe harde schijf en mediastreamer.

U synchroniseert met DirSync Pro bijvoorbeeld mp3-bestanden tussen een externe harde schijf en mediastreamer.

U kunt het synchronisatieproces op verschillende manieren uitvoeren.

U kunt het synchronisatieproces op verschillende manieren uitvoeren. 


Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Workshop, Internet

Tags: synchroniseren met dirsync pro