}
abonneren

Mooi synchroon

Je herkent het scenario vast wel: je kopieert gegevens van je desktop-pc naar je laptop of usb-stick. Onderweg bewerk je diverse bestanden, maar terug thuis wil je op beide apparaten wel weer dezelfde, up-to-date gegevens hebben. In één woord: synchronisatie.

Data manueel synchroniseren is natuurlijk altijd mogelijk. Een fout is echter snel gemaakt: je vergeet een gewijzigd bestand te kopiëren of je overschrijft een bestand met een oudere versie. Zo’n taak laat je dus veiligheidshalve beter aan een gespecialiseerde tool over. Dat hoeft je trouwens niets extra te kosten: de gratis versie van PureSync biedt diverse backup- en synchronisatiescenario’s (www.jumpingbytes.com/en/puresync.html). Heb je toch behoefte aan ftp-ondersteuning of wil je geopende bestanden synchroniseren of data comprimeren en versleutelen, dan kun je altijd nog overstappen naar PureSync Professional (€ 15). In deze workshop houden we het bij de gratis variant. De installatie vergt nauwelijks meer dan enkele kliks op Next en op Install.

Mappen aanduiden

Zodra je PureSync opstart, open je Tools en stel je via Language het Nederlands als interfacetaal in. Het programma biedt vier mogelijke taken, waarvan de eerste – Nieuwe synchronisatie – het beste aansluit bij het uitgangspunt van onze workshop (zie kader). Wanneer je die selecteert, verschijnt meteen een dubbele bestandsbrowser. De bedoeling is dat je in het linkerpaneel de bronmap aanduidt en rechts de bestemmingsmap: de twee mappen dus die je wilt synchroniseren.

Merk op dat je links onderaan kunt aangeven of je al dan niet submappen in de synchronisatie wilt meenemen en welke mapdiepte je verkiest. Met Mapdiepte 0 neem je alle submappen mee, bij Mapdiepte 1 worden wel de eerstegraads submappen mee gekopieerd, maar geen mappen binnen die submappen, enzovoort. Een alternatief is het tabblad Lijst, waar je zelf het pad naar de map(pen) intikt. Het tabblad Voorgedefinieerde mappen laat je snel bepaalde gegevenstypes aanduiden, zoals Outlook-bestanden of Windows-contacten.

Vergelijken

Zijn de mappen aangegeven? Dan mag je op Volgende klikken. Je krijgt nu nog de gelegenheid extra acties te laten uitvoeren wanneer de synchronisatie is voltooid. Je kunt bijvoorbeeld een programma opstarten of de pc laten afsluiten. In een volgende venster geef je de synchronisatietaak een naam en leg je die taak vast met Beëindigen. Je zult merken dat de taak netjes wordt ingepland en wacht tot je op Start klikt. Nog veiliger is het wanneer je eerst Vergelijken selecteert: je krijgt dan een mooi overzicht van welke bestandsoperaties er precies worden uitgevoerd zodra je het startsein tot de eigenlijke synchronisatie geeft.

Extra opties instellen

Voor je het startsein geeft, open je beter eerst nog de rubriek Instellingen. Die bevat talrijke extra opties, verdeeld over diverse rubrieken. We noemen een kleine selectie van de interessantste.

Standaard baseert PureSync zich bij het vergelijken van de bestanden op datum en bestandsgrootte, maar er zijn verschillende andere vergelijkingscriteria mogelijk. De rubriek Filter laat je toe bijvoorbeeld alleen bestanden met specifieke extensies of bestanden van een bepaalde grootte in de synchronisatieoperatie op te nemen. Hoe PureSync met probleemsituaties moet omgaan indien een bestand aan beide zijden werd gewijzigd, leg je vast in de rubriek Conflicten. Handig is verder de rubriek Automatisch synchroniseren. Het is bijvoorbeeld prima mogelijk de operatie te starten op bepaalde tijdstippen (via Planning definiëren) of zodra je bent uitgelogd.

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Workshop, Internet

Tags: workshop

Laatste Vacatures

Uitgelicht: Technisch Applicatiebeheerder - CGI