abonneren

Onderzoekscommissie snapt niets van "codetaal" in ICT

De commissie die onderzoek doet naar grote ICT-projecten bij de overheid snapt niets van het technisch jargon van de IT-sector. Daarom heeft de commissie de hulp ingeschakeld van emeritus hoogleraar tekstkwaliteit Jan Renkema. Hij moet begrippen als "vendor lock-in" en "function creep" gaan vertalen zodat de parlementariërs het beter begrijpen.

De parlementaire onderzoekscommissie bestudeert grote ICT-projecten als de OV-chipkaart en de invoering van het EPD. Daarbij kijken de onderzoekers waarom zo veel van die projecten falen of veel duurder uitpakken dan bedoeld.

Codetaal

Daarbij stuiten de onderzoekers constant op begrippen waar zij niks van begrijpen. Zo zien ze regelmatig codetaal als 'vendor lock-in'. De ex-hoogleraar Renkema gaat de teksten nu bijwerken zodat ze makkelijker te lezen zijn.

'Klantverslaving'

"Van een term als vendor lock-in kun je makkelijk 'klantverslaving' maken. Dat dekt de lading wel", zegt hij in het NRC Handelsblad.

Managementjargon

Toch lijken veel termen uit het onderzoek niet zozeer uit de ICT te komen, maar uit de managementkant van de projecten. Zo zijn zinnen te lezen als "een integrale aanpak van cybersecurity" of "services baseren op industriestandaard best practice en leveren vanuit een kosteneffectieve mix van onshore en offshore locaties".

Al met al zou je haast zeggen dat de overheid een voorliefde heeft voor ambtelijke taal... Of dat nou in de ICT is of niet.

Geschreven door: Tijs Hofmans op

Category: Nieuws, Internet

Tags: