Obama wil internetpiraterij bevechten

Obama heeft beloofd internetpiraterij een halt toe te roepen. Er wordt een uitgebreid systeem ingevoerd dat de intellectuele eigendomsrechten van Amerikaanse staatsburgers en bedrijven moet beschermen.
Obama komt tot deze beslissing na een succesvolle lobby van de RIAA en MPAA.

De Obama-regering heeft zich uitgebreid over het probleem rondom internetpiraterij gebogen en komt met een actieplan dat 33 punten bevat. Deze punten zijn in zes categoriën in te delen, waaronder transparatie, betere coördinatie en het samenwerken met buitenlandse overheden. Vice-president Joe Biden gaat zelfs zover dat hij het downloaden van een muzieknummer gelijkstelt aan diefstal van juwelen.

De regering claimt dat de entertainmentindustrie jaarlijks miljarden misloopt aan internetpiraterij. Saillant detail is dat een onderzoek van het eigen Government Accountability Office, eerder dit jaar, juist uitwees dat er helemaal geen bewijs voor deze inkomstenderving is. Het heeft er de schijn van, dat de regering Obama de recessie gebruikt om zijn eigen agenda te ondersteunen.

Hoe de overheid denkt internetpiraterij tegen te gaan is niet duidelijk, al wordt er kort gesproken over het nauwlettend volgen van filesharingsites en het aanklagen van andere landen, zoals China, wanneer zij te weinig actie ondernemen tegen internetpiraterij.

TechEye

Geschreven door: Xander Hoose op

Category: Nieuws, Internet

Tags: