abonneren

Netwerken via LinkedIn loont

Het vinden van een baan gaat makkelijker als je veel online connecties hebt bij sociale netwerksites, en dan in het bijzonder in professionele netwerken zoals LinkedIn. Mensen met veel online connecties krijgen het vaakst informatie over banen aangeboden via hun netwerk in LinkedIn, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht.

Steeds meer studenten, professionals en recruiters maken gebruik van Sociale Netwerk Sites zoals LinkedIn en Facebook voor het uitwisselen van informatie. Uit het onderzoek blijkt dat 88% van de studenten een Facebook account heeft (tegen 75% niet-managers en 53% managers). Op LinkedIn liggen de verhoudingen juist andersom (49% studenten, 82% niet-managers en 90% van de managers heeft een LinkedIn account).

In het onderzoek is ondermeer gekeken naar het effect van sterke connecties (dat wil zeggen dat er regelmatig contact is, denk aan vrienden of familie) en zwakke connecties (geen intensief contact, bijvoorbeeld oud collega's en studiegenoten). Gebleken is dat het hebben van veel connecties in dit soort netwerken loont, ook al zijn dit ‘zwakke' connecties, met name voor professionals (niet-managers). Managers hebben meer baat bij hun sterke connecties in hun online netwerk. De respondenten die de meeste informatie over banen kregen aangeboden, hadden ook de meeste connecties. Overigens geldt dit alleen voor LinkedIn.

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Internet

Tags: