abonneren

Digitaal pesten: cijfers en oorzaken

Helaas krijgen steeds meer kinderen en volwassen te maken met pesterijen via internet. Maar hoe vaak komt online pesten voor, waarom stijgt het en wat is de reden dat kinderen en ook volwassen het doen? We geven antwoord op deze drie belangrijke vragen.

Hoe vaak komt online pesten voor?

Helaas is het zo dat pesten via internet in de lift zit. Uit onderzoek blijkt dat inmiddels zo’n 11 procent van de jongeren van 15 tot 18 jaar te maken heeft met online pesten. In leeftijdscategorie van 21 tot 25 jaar is dit 5% en bij ouderen ligt het percentage volgens het CBS rond de 1%. Al met al zijn jaarlijks zo’n 60.000 jongeren slachtoffer van cyberpesten.

De laatste jaren is het met name de groep vrouwen die steeds vaker lastig wordt gevallen op internet. In sommige gevallen neemt het zelfs epische proporties aan, want cijfers laten bijvoorbeeld zien dat in Australië maar liefst driekwart van de vrouwen onder de 30 hiermee te maken heeft.

Hoe komt het dat het online pesten toeneemt?

Een belangrijke reden voor de groei van online pesten is het feit dat we steeds jonger en steeds vaker gebruikmaken van smartphones en social media. En met name voor het slachtoffer van pesten heeft dat vergaande consequenties, want waar vroeger het pesten buiten het schoolplein of werk ophield, kan dat nu 24/7 doorgaan. Bovendien kan het lastigvallen of pesten vaak deels anoniem plaatsvinden en is het voor slachtoffers lastig om de gegevens van personen die vervelende berichten plaatsen of sturen boven water te krijgen.

 Wat zijn redenen om anderen te pesten?

Als we kijken naar waarom kinderen andere kinderen treiteren,komen er een aantal opvallende zaken naar voren. Zo blijkt dat kinderen die pesten dit vaak doen omdat ze uit zijn op aandacht en willen opvallen. Andere kinderen maken zich schuldig aan dit gedrag om te voorkomen dat ze zelf worden gepest. In andere situaties blijkt dat het pesten wordt veroorzaakt door een vervelende situatie thuis. De schade die veroorzaakt door pesten of lastig vallen kan groot zijn maar veel pesters – zowel jong als oud – zijn zich door de situatie waarin ze zichzelf bevinden niet bewust van de gevolgen.

Belangrijk is om goed het onderscheid te maken tussen pesten en plagen. Bij plagen is er geen ongelijkheid en kan degene die geplaagd wordt voor zichzelf opkomen. Bij pesten is dat niet het geval waardoor er schade kan ontstaan. Niet alleen kinderen maar ook volwassenen die pesten zien dit vaak als onschuldig plaaggedrag, zelfs als het serieuze vormen beging aan te nemen.

Meer weten over de vormen van cyberpesten, wat je eraan kunt doen en hoe je het online leuk kan houden? Bekijk ons dossier over cyberpesten hier.

Geschreven door: partner op

Category: Partnerbijdrage, Internet

Tags: Cyberpesten