3 Tips voor Internet Explorer 7

Drie handige tips voor IE7: tabbladen in groepen, opdrachtbalk verbergen en leesvolgorde omdraaien.Tabbladgroep

Hebt u bepaalde websites die u altijd tegelijk met andere gebruikt? U kunt deze in Internet Explorer 7 onder uw favorieten opslaan als groep. Er wordt dan automatisch een map aangemaakt onder favorieten met daarin de websites. Open elke website die u samen wilt opslaan in een groep in een apart tabblad. Vervolgens klikt u op de knop Aan favorieten toevoegen en kiest u Tabbladgroep aan favorieten toevoegen. In het venster dat verschijnt tikt u een naam in voor de tabbladgroep en klikt u op Toevoegen.

Opdrachtbalk verbergen
In Internet Explorer ziet u op de regel waarop ook de tabbladen getoond worden, een aantal knoppen. Deze zijn eigenlijk overbodig als u het klassieke menu aan hebt staan. Om de knoppen in de opdrachtbalk te verbergen, opent u de register-editor en opent u de sleutel HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\CommandBar. Als de sleutel nog niet bestaat, maakt u hem aan. Vervolgens maakt u in de sleutel de DWORD-waarde Enabled aan. Zorg dat de waardegegevens op 0 staan en sluit de register-editor. Start Internet Explorer opnieuw op en de knoppen zijn verdwenen. De twee knoppen voor de favorieten blijven wel in beeld.

Leesvolgorde omdraaien
Wilt u dat de tekst in het adresveld rechts in plaats van links wordt uitgelijnd? In Internet Explorer is dit heel eenvoudig. Rechtsklik op het adresveld en kies Rechts-naar-links-leesvolgorde. Voortaan zullen de adressen rechts in het adresveld staan.

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Tips en Trucs, Internet

Tags: