Eigen mailserver opzetten met iRedMail

Eigen mailserver opzetten

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Lees verder op pagina 2
  3. Lees verder op pagina 3

Dns-aanpassingen

De meeste aanpassingen maken we via de dns-instellingen van het domein. Voor de eerste, het toevoegen van reverse-dns, ook wel ptr-record (pointer) genoemd, moet je meestal bij je hostingprovider zijn. Zo’n record zorgt dat een ip-adres is te herleiden naar de hostname van de mailserver. Het doet dus het omgekeerde van een dns a-record. Als je geen ptr-record hebt ingesteld, wordt de kans iets groter dat een spamfilter jouw berichten als spam markeert.

Bij Linode kunnen we reverse-dns via de Linode Manager instellen. In ons voorbeeld doen we dit voor de hostname mail.p2p.nl. Er kan per ip-adres maar één reverse-dns-record bestaan. Wil je meerdere domeinen gebruiken met jouw mailserver? Dan geeft het in de praktijk niet als reverse-dns naar een ander domein verwijst (wat onvermijdelijk is).

Als tweede aanpassing gaan we een spf-record (Sender Policy Frame) toevoegen aan de dns. Die wordt door bijvoorbeeld Google en Microsoft gebruikt om te controleren of de verzendende mailserver wel berichten mag versturen voor dat domein. Hiervoor voeg je een txt-record toe met als inhoud bijvoorbeeld:

v=spf1 mx a -all

Hiermee geef je aan dat alle voor dit domein geconfigureerde mx-systemen en ook alle a-records e-mail mogen versturen voor dit domein.

Dkim-handtekening

Als laatste aanpassing gaan we voor een dkim-handtekening zorgen. Dat is een extra header in e-mailberichten met een unieke sleutel waarmee gecontroleerd kan worden waar een bericht oorspronkelijk vandaan komt. Die unieke sleutel voeg je als txt-record aan de dns-instellingen toe. Om de waarde van die sleutel te achterhalen, ga je naar de opdrachtregel van de server en geef je het commando

amavisd-new showkeys

Je krijgt nu de volgende uitvoer te zien:

dkim._domainkey.p2p.nl. 3600 TXT ( "v=DKIM1; p="  "MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDeDOq04effTnewgZi9+yhDcgDC" "6F1HUoASFlTv5gIBfU3d4C4/EJHWcvgrcGjJEe502hte/ry895Zihgg0SGy7N6Rf" "YOcMtViOzm3N34nLCTZ3/BMxGWINnvY9JTPVQmqly8bOEw5r2yvePCJYOn9hiVS3" "zn94Lv1fRFbbtmfRowIDAQAB")

De zogenoemde selector is dkim en voeg je in de vorm dkim._domainkey toe als naam voor je txt-record in de dns. Voor de unieke waarde van dit record heb je het gedeelte tussen haakjes nodig, waarbij je alle karakters achter elkaar in één regel zet en alle quotes verwijdert. Wat je overhoudt ziet er (deels) als volgt uit:

v=DKIM1; p= MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDeD...

In de afbeelding (zie ##links/rechts/onder/boven##) zie je de volledige dns-instellingen die we hebben gemaakt. Let erop dat het tot wel 24 uur kan duren voordat wijzigingen in de dns-instellingen overal zijn doorgevoerd. Heb je deze laatste aanpassing gemaakt én is die doorgevoerd, dan kun je met de opdracht

amavisd-new testkeys

controleren of ze correct zijn, dit geeft dan een pass als resultaat. Je kunt ook hier de handtekening testen met de selector (dkim) en domeinnaam (p2p.nl). Optioneel kun je je domein ook nog via Google Postmaster Tools verifiëren. Je krijgt dan (wederom) een txt-record dat je aan de dns-instellingen kunt toevoegen.

SOGo en Android

We hebben bij de installatie ook voor SOGo gekozen. Alle via iRedAdmin aangemaakte accounts zijn daardoor ook direct beschikbaar binnen SOGo. Je kunt inloggen via https://mail.p2p.nl/SOGo. Binnen deze zeer nette Outlook-achtige omgeving kun je je e-mail inzien, maar ook agenda, taken en contactpersonen bijhouden.

Om te beginnen is het verstandig om via Voorkeuren / Algemeen bij Huidige tijdzone de waarde Europe/Amsterdam in te vullen zodat afspraaktijden kloppen. Je zult verder waarschijnlijk gemakkelijk je weg in de verzorgde en bovendien Nederlandstalige gebruikersinterface vinden. Dankzij de Exchange ActiveSync-ondersteuning kunnen we het account eenvoudig toevoegen op een Android-smartphone, zodat we e-mail, agenda, contacten en taken daarmee kunnen synchroniseren. Hiervoor gebruiken we de optie Account toevoegen in de Gmail-app. Kies als type server voor Exchange. Voer het e-mailadres in gevolgd door het wachtwoord. Voer de servernaam (mail.p2p.nl) in en kies bij beveiligingstype voor SSL/TLS (alle certificaten accepteren).

De synchronisatie-instellingen kun je naar keuze nog aanpassen. Standaard zullen naast e-mail ook agenda en contacten worden gesynchroniseerd. Je kunt dat controleren met bijvoorbeeld de agenda-app die afspraken laat zien, al zul je mogelijk alleen de weergave van het bewuste account nog actief moeten maken.

Eigen mailserver opzetten

Configuratie aanpassen

Hoewel iRedAdmin erg praktisch is voor het maken van e-mailaccounts, zul je merken dat de mogelijkheden verder erg beperkt zijn. De uitgebreidere Pro-versie voegt veel toe, maar is ook prijzig (vanaf zo’n 250 dollar per jaar). Gelukkig geeft de standaardinstallatie al een goed geconfigureerd systeem. Kleine aanpassingen kun je waar nodig zelf maken, veelal door configuratiebestanden via de opdrachtregel aan te passen. Als voorbeeld nemen we de grootte van e-mailbijlagen. Via de opdrachtregel kun je met de opdracht postconf alle configuratieparameters van Postfix inzien.

De waarde bij message_size_limit bepaalt de maximale grootte van e-mailberichten. Standaard is dat ongeveer 15 MB. Met de volgende opdracht kun je de waarde verhogen naar 100 MB:

postconf -e message_size_limit=104857600 postconf -e mailbox_size_limit=104857600

Overigens is Dovecot verantwoordelijk voor de grootte van mailboxen, de enige reden om de parameter

mailbox_size_limit

hier te verhogen is omdat Postfix dat vereist. Herstart Postfix vervolgens met de opdracht

/etc/init.d/postfix restart

Je kunt met je e-mailsoftware zoals Outlook direct grote bijlagen versturen. Wil je dit ook via webmail kunnen doen, dan moet je ook een kleine aanpassing voor php en Roundcube maken.

Verdere stappen

Standaard wordt een self-signed certificaat gegenereerd voor https-toegang. Daardoor geven de meeste browsers een veiligheidswaarschuwing als je bijvoorbeeld Roundcube of iRedAdmin bezoekt. In Firefox kun je hiervoor een uitzondering toevoegen. Maar het is netter om een echt certificaat te installeren, zoals een gratis exemplaar van Let’s Encrypt.

Onder meer in de documentatie van iRedMail vind je tips hoe je dat voor elkaar krijgt. Je vindt daar nog veel meer handige tips om je installatie te finetunen.

Geschreven door: Gertjan Groen op

Category: Workshop, E-mail

Tags: linux, server, ubuntu, mail, iredmail