Takenlijst: Project Manager .Net Personal

Het programma Project Manager .Net Personal is in feite niets meer dan een uitgebreid takenlijstje. U kunt dit programma gebruiken als u een bepaald project moet uitvoeren waarin u aan allerlei zaken moet denken. U geeft het uiteindelijke doel aan en kunt dit doel onderverdelen in deelprojecten (milestones), die u weer onderverdeelt in taken.
Zo kunt u een gecompliceerde taak opdelen in concreet uit te werken taken en deeltaken afvinken als ze voltooid zijn. U kunt aan de projecten, milestones en taken ook notities toevoegen. Het is ook mogelijk om meerdere projecten tegelijk in te voeren en te wisselen tussen de projecten.

Project Manager .Net Personal zit helder in elkaar en kan u zeker helpen om iets moeilijks op te knippen in concrete stappen.

www.pmnetonline.com
taal: EN, freeware, 1,24 MB
Windows XP

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Download, Tools

Tags: