Zo kun je de prestaties meten van je Windows-systeem

Veel gebruikers weten niet dat Windows een krachtige tool aan boord heeft waarmee je de prestaties meten kan van zowat alle mogelijke aspecten van het besturingssysteem en de hardware laat meten. Meer zelfs, het is mogelijk deze metingen automatisch ook over een langere periode op de achtergrond uit te laten voeren.

Om de prestaties van bepaalde onderdelen te meten, open je als administrator de opdrachtprompt en voer je daar het commando perfmon.msc uit. Er verschijnt een dialoogvenster waar je in het linkerpaneel Prestaties / Controlehulpprogramma’s / Prestatiemeter opent. Via het groene kruisje kun je nu uit tal van onderdelen kiezen, onder meer voor de processor, de schijf, de netwerkadapter en het geheugen. De prestaties van de toegevoegde items worden dan in een grafiek uitgetekend. Lees ook: Verbeg je e-mail op het aanmeldscherm in Windows 10.

Monitoring instellen

Je kunt deze prestaties echter ook automatisch over een langere periode monitoren. In het linkerpaneel tref je de rubriek Gegevensverzamelaarsets aan. Open die en klik het onderdeel Gedefinieerd door de gebruiker met de rechtermuisknop aan. Hier kies je dan Nieuw / Gegevensverzamelaarset. Geef de set een gepaste naam en selecteer de optie Handmatig maken (geavanceerd). Druk op de knop Volgende en kies Prestatiemeteritem. In deze context – waar we dus vooral prestaties willen meten – is dat namelijk de aangewezen optie; in het geval dat je bijvoorbeeld bepaalde registerwaarden zou willen volgen, dan kies je hier voor Systeemconfiguratiegegevens.

Druk nogmaals op Volgende en klik op Toevoegen waarna je alle gewenste items selecteert, bijvoorbeeld Geheugen / Beschikbare bytes. Bevestig met OK en leg het gewenste interval voor (elk van) de geselecteerde items vast, standaard is dat om de 15 seconden. Bevestig met Volgende. Tenzij je absoluut een andere opslaglocatie voor de datacollectie wilt laat je de voorgestelde locatie staan. Druk nogmaals op Volgende, laat de optie Opslaan en sluiten geselecteerd en rond af met Voltooien.

Je moet uiteraard wel aangeven wat je precies – over langere tijd – wilt laten monitoren.

Monitoring finetunen

De gegevensverzamelaarset wordt nu toegevoegd aan de rubriek Gedefinieerd door de gebruiker en kun je op elk moment handmatig starten en weer stoppen. Het volstaat de set te selecteren en de groene pijl dan wel het zwarte vierkantje aan te klikken. Je kunt deze controle ook op gezette tijden laten activeren. In dit geval klik je eerst met de rechtermuisknop op de naam van de set en kies je Eigenschappen. Ga naar het tabblad Schema, waar je via de knop Toevoegen de gewenste Begindatum en Verloopdatum, evenals de Starttijd kunt instellen. Ook het tabblad Stop-voorwaarde kan zeker zinvol zijn. Hier bepaal je namelijk onder welke specifieke voorwaarden je de controle automatisch wilt laten beëindigen: dat kan na een zekere duur zijn of wanneer de set een bepaalde bestandsgrootte heeft bereikt.

Je kunt de datacollectie geheel automatisch laten starten en stoppen.

Bewaar alle aanpassingen met OK. Wil je het resultaat van de controle bekijken, open dan in het linkerpaneel de rubriek Rapporten, klik op de naam van de set en selecteer vervolgens de datacollectie. Als het goed is, verschijnt nu automatisch de bijhorende grafiek in het rechterpaneel. Het is uiteraard aan jou om die correct te interpreteren en indien wenselijk de nodige actie te ondernemen.

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Desktopsystemen

Tags: windows, prestaties, meten, monitoring