Waarom is Nederland zo aantrekkelijk voor datacenters?

Gigantische bedrijven als Google en Microsoft weten Nederland te vinden. Niet alleen om haar producten aan te slijten, maar ook om datacenters te plaatsen. Zowel in de Eemshaven in Groningen als bij Agriport in Noord-Holland staan enorme dataparken waar deze bedrijven graag gebruik van maken. Maar: waarom is ons land zo aantrekkelijk voor deze technologiehuizen?

Een van de redenen dat juist ons land zo populair is voor datacenters, is omdat we een van de best bekabelde landen zijn. Een van de grootste internetknooppunten, de AMS-IX, is zelfs gelokaliseerd in Nederland. Ook heeft maar liefst 97 procent van de huishoudens toegang tot het internet en we gebruiken enorm veel clouddiensten, wat ons land interessant maakt voor aanbieders hiervan. De snelheid van onze internetverbindingen zijn extreem goed en dat is interessant voor exploitanten.

150 miljoen euro

Een derde van alle datacenters in Europa ligt in ons land. Het zijn er honderden. Een eer, want het zijn dure dingen om te bouwen: een groot datacenter kost vaak meer dan 150 miljoen euro. Je zet het dan ook niet neer voor een jaartje: Google en Microsoft hebben 10-jaar durende contracten met bijvoorbeeld leveranciers van groene stroom voor hun datacenters. Een tweede reden dat Nederland aantrekkelijk is, is dat we slechts een klein land zijn. Of je nu in Middenmeer moet zijn of in bijvoorbeeld Eindhoven: je hoeft nooit heel ver te gaan van Schiphol om je locatie te bereiken. Erg interessant voor internationale bedrijven dus.

In het algemeen is Nederland interessant voor bedrijven uit het buitenland, omdat de kosten vrij laag zijn. De kosten voor elektriciteit en belasting (vooral op zakelijk onroerend goed) zijn hier aantrekkelijk. Ook zijn de kosten per regio vrijwel gelijk, op de kosten voor huisvesting na. Specifiek voor datacenters bestaan er ook een heleboel overheidssubsidies waarvan kan worden geprofiteerd, zoals de Demonstratie Energie-Innovatie- en de Urban Energy-regelingen binnen het programma Topsector Energie. Binnen Topsector Energie is 130 miljoen euro beschikbaar voor energie-innovatieprojecten. Dit wordt gestoken in ontwikkelings-, onderzoeks- en demonstratieprojecten en dat past goed bij datacenters.

Urban Energy

De Urban Energy-regeling draait bijvoorbeeld om het slimmer maken van het energiesysteem. Daar zijn datacenters mee bezig door bijvoorbeeld de warmte die wordt opgewekt in het datacenter te verplaatsen naar nabijgelegen kantoorpanden. We hebben in Nederland niet zoveel zonuren als in zuidelijker gelegen gebieden, maar zonne-energie is zeker een optie voor een datacenter. Nog aantrekkelijker zijn echter onze windmolens, die in combinatie met zonne-energie volledige datacenters van stroom kunnen voorzien. In de Eemshaven zijn er ook nog grote elektriciteitscentrales voor datacenters die op traditionele stroom draaien, waardoor er alsnog veel zekerheid is in het leveren van capaciteit.

Kortom, Nederland is op veel gebieden een vrij zeker land om in te investeren als buitenlandse partij. De prijzen zijn in het hele land ongeveer gelijk, locaties zijn makkelijk bereikbaar vanaf Schiphol, er zijn aantrekkelijke regelingen te treffen met de overheid en als belangrijkste punt hebben we een snelle verbinding en zeer goede (groene) energievoorzieningen om datacenters goed te kunnen laten werken.

Geschreven door: Laura Jenny op

Category: Blog

Tags: nederland, data, datacenter, groningen, noord holland, agriport, eemshaven