abonneren

Windows 7: De taakplanner (I)

Wilt u veelgebruikte taken automatiseren in Windows 7? U kunt hiervoor slim gebruikmaken van Taakplanner. Taakplanner zorgt ervoor dat vooraf ingestelde taken op gezette tijden worden uitgevoerd en u hiervan op de hoogte wordt gesteld. Alle taken worden opgeslagen in mappen in de Taakplannerbibliotheek.
Open het menu Start en kies Alle programma's, Bureau-accessoires, Systeemwerkset, Taakplanner. Het venster is opgebouwd uit drie onderdelen.

Links vindt u de bibliotheek waarin alle taken zijn ondergebracht. In het midden vindt u de taken met eronder de details. Uiterst rechts ziet u het actievenster, waarmee u de taken beheert.

Om een nieuwe taak te maken, kiest u in het deelvenster Acties voor de optie Basistaak maken. Een wizard wordt geopend. Geef een naam en beschrijving op in de gelijknamige vakken. Klik op Volgende. Vervolgens geeft u aan wanneer de taak moet worden uitgevoerd. U kunt ervoor kiezen om de actie op een gezette tijd te laten plaatsvinden (bijvoorbeeld wekelijks), maar ook instellen dat de taak bij een specifieke gebeurtenis moet plaatsvinden (bijvoorbeeld als u zich aanmeldt of als de computer wordt opgestart).

Geef aan welke actie u wilt uitvoeren. In de meeste gevallen kiest u voor de optie Een programma starten. Daarnaast kunt u hier opgeven dat u een e-mailbericht wilt verzenden of een bericht wilt tonen. In onze stappen gaan we ervan uit dat u een programma wilt openen, en kiezen we dus voor de eerste optie. Klik op Volgende. Bij Programma/script klikt u op de knop Bladeren en wijst u het programma aan dat u wilt uitvoeren.

In hetzelfde venster vindt u nog twee vakken. Het eerste vak - Parameters toevoegen - gebruikt u als extra variabelen bij de start van het programma wilt opgeven. Het tweede vak - Beginnen in - is handig als u een startmap moet opgeven. Klik op Volgende en controleer de instellingen in de samenvatting. Tevreden? Bevestig met een klik op Voltooien.

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Tips en Trucs, Besturingssystemen

Tags: