abonneren

W7: Computerbeheer (3), eigen logboekweergave

De logboekfunctie van het computerbeheer in Windows 7 biedt de mogelijkheid om een eigen logboekweergave te maken. Windows toont dan alleen de gegevens van de bronnen waarin u geïnteresseerd bent.Open het menu Start en rechtsklik op Beheren. Het venster van Computerbeheer wordt geopend.
Aan de linkerzijde vindt u de hoofdprogramma's, terwijl u in het rechtergedeelte van het venster het geselecteerde programma aantreft. Computerbeheer is opgebouwd uit drie hoofdonderdelen: Systeemwerkset, Opslag, en Services en toepassingen. Klik op de pijl naast een vermelding om de subonderdelen op te vragen. Kies Systeemwerkset, Logboeken en kies binnen Logboeken voor Aangepaste weergaven. Rechts in het venster – bij de kolom Acties – kiest u voor Aangepaste weergave maken. Een nieuw venster wordt geopend. Geef bij Geregistreerd aan op welk moment de registratie moet plaatsvinden. Kies voor het ruimste resultaat hier voor Willekeurig tijdstip. Bij Niveau geeft u het type melding aan. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen waarschuwingen in de aangepaste weergave te tonen. U kunt kiezen uit welk logboek de vermeldingen afkomstig moeten zijn. Selecteer Op logboek. Vervolgens geeft u in de lijst Gebeurtenislogboeken aan welke onderdelen in de weergave moeten worden opgenomen. Voor bijzonder specifieke vermeldingen kunt u in plaats daarvan kiezen voor Op bron en vervolgens de specifieke logboekvermelding selecteren. Met de vakken eronder (Taakcategorie, Trefwoorden) kunt u het filter verder afstemmen. Tevreden? Bevestig met een klik op OK.

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Tips en Trucs, Besturingssystemen

Tags: