Vista: Geluiden bij handelingen

In Vista kunt u geluiden aan bepaalde handelingen koppelen. Zo kunt u een geluidssignaal laten horen als u bijvoorbeeld een mail ontvangt of een andere computerhandeling plaatsvindt. Via het Startmenu gaat u naar Configuratiescherm, Klassieke Weergave. Ga naar Persoonlijke instellingen, Geluiden. In het dialoogvenster Geluid ziet u de naam Programmagebeurtenissen.
Hier staat een aantal opties waaraan u een geluid kunt verbinden, zoals bijvoorbeeld Programma start. Elke keer als Vista een programma start, wordt hieraan een geluid gekoppeld. In het uitrolmenu onder Geluiden selecteert u een bepaald geluid. Via Testen kunt u het geluid horen. Bevalt dit geluidje, dan klikt u op OK. Zelf een willekeurig geluid koppelen aan een bepaalde handeling van Windows, kan ook. Druk daarvoor op Bladeren en navigeer naar het wav-bestand op uw pc.

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Tips en Trucs, Besturingssystemen

Tags: