WORDPAD

WORDPAD Niet iedereen heeft Microsoft Offi ce op de pc geïnstalleerd. Als u af en to e een brief je tikt, hoeft u niet dit r elatief du r e softwarepakket aan te s c haf fen. In Windows 7 is WordPad behoorlijk verbete r d. He t pak ket beschikt net als Word over een ribbon, ofwel lint. De meest voorkomende functies, zoals de beschikbaarheid van meerdere le ttert y pes, de mogelijkheid om teks t ui t te lijnen en afbeeldingen in te voegen, zijn beschikbaar. Het is mogelijk om een tekst vanuit WordPad per e-mail te verzenden. WordPad-documenten kunt u opslaan als rt f- en xml-bestanden.

x

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags: