abonneren

Wet Bewaarplicht in strijd met Duitse grondwet

De wet waarin Duitse internet- en telecomproviders wordt verplicht gegevens over internet- en telefoniegebruik te bewaren, is door het Constitutionele Hof in Karlsruhe ongrondwettig verklaard.Volgens het Hof is de wet in strijd met artikel 10 van de Duitse grondwet, waarin het telecommunicatiegeheim is vastgelegd.
Het gevolg van de uitspraak is dat alle tot nu toe bewaarde gegevens moeten worden vernietigd. Ook moet de wet opnieuw worden geschreven.

De bewaarplicht is een uitvloeisel van een Europese richtlijn, die in 2006 werd aangenomen. Ook in Nederland is inmiddels bij wet bepaald dat providers bepaalde gegevens van hun klanten 12 maanden moeten bewaren.
Om te voorkomen dat de wetgever weer blundert, geeft het Constitutionele Hof in Karlsruhe strenge richtlijnen waaraan de nieuwe wet moet voldoen. Gegevens mogen niet worden gebruikt voor preventieve opsporing. Ook mogen ze alleen worden gebruikt voor nauwkeurig omschreven en in de nieuwe wet vastgelegde strafbare feiten. Verder mogen de gegevens niet centraal worden opgeslagen. Ten slotte mogen gegevens met een hoog privacy-gevoelig gehalte, zoals gesprekken met huisartsen, sociale hulpverleners en religieuze instanties, niet worden bewaard.

Overigens, de rechtzaak is gevoerd door bijna 35.000 Duitsers, die zich ernstig zorgen maakten over de gevolgen van de nu afgewezen wet voor de privacy en de rechtsbescherming van de burger.

Voor de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom is de Duitse uitspraak een duidelijk signaal dat ook de Nederlandse wet moet worden aangepast en tot die tijd opgeschort. Axel Arnbak van BOF: “In Nederland zijn dezelfde fouten gemaakt als in Duitsland, zij het nog een graadje erger. Door deze uitspraak komt ook de Nederlandse wet op losse schroeven te staan.”

Wie het persbericht van het Constitutionele Hof zelf wil nalezen, kan dat hier doen.

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags: