abonneren

Wereldwijd onderzoek naar open source

Red Hat onderzoekt samen met het Georgia Institute of Technology het gebruik van opensourceactiviteiten en -omgevingen in 75 verschillende landen. Het onderzoek gaat in op de acceptatie van open source in sectoren zoals overheid, bedrijven maar ook bij individuele gebruikers.
Red Hat geeft het onderzoek aan de community als raamwerk en instrument om de interesse en het begrip van open source te verbeteren.

Om het gebruik van open source in kaart te krijgen, gebruikt het onderzoek twee verschillende indexen: een voor de activiteiten en een voor de omgeving. De activiteitenindex behelst zaken als de regelgeving voor open source en open standaarden, het aantal gebruikers en aanbieders van opensourcesoftware. De omgevingsindex omvat factoren die het gebruik van open source kunnen beïnvloeden, zoals een hoog aantal internetgebruikers.

‘Red Hat hoopt dat de Open Source Index (OSI) dient als een bron van informatie voor de open source community en alle andere geïnteresseerden om onderlinge verhoudingen te intensiveren en het gebruik te stimuleren', vertelt Tom Rabon, vice president, Corporate Affairs for Red Hat. ‘De boodschap over de voordelen en waarde die open source kan bieden, weerklinkt over de wereld en er zijn gebieden waar volop kansen zijn voor opensourceadaptatie. '

De onderzoekres van Georgia Institute of Technology ontwikkelden - na een uitgebreide literatuurstudie en interviews met experts en gebruikers - een methode om het gebruik van open source te meten. Voor elk van de 75 landen is een samenvattende score gemaakt op gebied van gebruik en omgeving. Beide scores zijn gemeten op drie niveaus: overheid, bedrijfsleven en community /opleidingen.

‘Zoals het onderzoek aangeeft, doet open source het goed over de hele wereld', zegt Dr. Paul M.A. Baker, Director of Research for the Center for Advanced Communications Policy (CACP) bij Georgia Tech. ‘In overeenstemming met het opensourcemodel, zien wij dit onderzoek als een begin en kijken uit naar een vervolg door anderen om deze informatie verder uit te bouwen en te vervolmaken, zodat het een afspiegeling is van de ontwikkeling van het opensourcesoftwaremodel.'


Website: www.redhat.com

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags: