Welke open data stellen gemeenten beschikbaar?

open data gemeenten
Veel gemeenten stellen data beschikbaar waarmee het publiek applicaties kan bouwen. Het gaat om allerhande gegevens, variërend van openbare toiletten tot verkeersdrukte. Al staat het nog in de kinderschoenen, er zijn nu al leuke mogelijkheden.

Elke gemeente beschikt over een enorme berg gegevens. Denk aan informatie over parkeerplekken, luchtkwaliteit, vuilnisbakken, strooiroutes, hondenuitlaat-plekken, openbare toiletten, monumentale bomen et cetera. Tot voor kort waren die gegevens voorbehouden aan de gemeenten zelf. Niet omdat ze geheim waren, maar omdat het delen omslachtig was. Dat is aan het veranderen. Steeds meer gemeenten kiezen ervoor ze vrij te geven. Dit maakt het voor iedereen mogelijk om applicaties te bouwen op basis van deze open data.

Het vrijgeven van gegevens is leuk, maar het wordt pas echt interessant als gemeenten daarbij kiezen voor open standaarden. Bij voorkeur moeten de data door alle gemeenten volgens dezelfde richtlijnen worden vrijgegeven. Chris Vast van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG):

“Veel gemeenten zijn al langer bezig met open data, maar het gebruik ervan viel tegen. Dat kwam doordat iedere gemeente op zijn eigen wijze data beschikbaar stelde. Je kon wel applicaties bouwen, maar je gaat dat niet voor iedere gemeente apart doen. Daarom zijn gemeenten gestart met het standaardiseren. Daardoor komen er snel zoveel data beschikbaar dat het voor derden interessant wordt om het te gaan gebruiken. Die data zijn trouwens niet alleen interessant voor burgers. Ook intern gebruiken gemeenten het steeds vaker.”

open data gemeenten

Ook Marcel Moerman, data-architect bij de gemeente Amsterdam, onderstreept het belang van open standaarden. “Je kunt natuurlijk Microsoft Excel-bestanden vrijgeven, maar dan verwacht je dat de gebruiker ook Excel heeft, een programma waarvoor je moet betalen. Je wilt het juist zo laagdrempelig mogelijk maken."

"We zijn ook bezig met het ontwikkelen van Application Programming Interfaces (api’s) waarmee ontwikkelaars onze data makkelijk kunnen opnemen in hun applicaties. Daarnaast introduceren we technische documentatie. De data worden niet alleen door externe partijen gebruikt, maar onze interne afdelingen profiteren er ook van. Welke externe partijen er precies gebruik van maken? Eigenlijk weten we dat niet precies, we zetten het open en iedereen mag ermee aan de slag.”

Om welke data gaat het?

Er zijn veel data beschikbaar. Het is onmogelijk voor gemeenten om in één keer alles vrij te geven. Daarom heeft de VNG zes soorten datasets gekozen waarmee als eerste wordt geëxperimenteerd. Het gaat om deze datasets:

- Invalidenparkeerplaatsen;

- Gemeentelijke monumenten;

- Openbare meldingen;

- Bedrijfsterreinen;

- Verkiezingsbureaus;

- Raadinformatie.

Deze datasets worden met voorrang vrijgegeven, waarbij VNG wil onderzoeken hoeveel moeite dit gemeenten kost. Kunnen ze het bijvoorbeeld makkelijk aanleveren in een standaardformaat, zodat ontwikkelaars er eenvoudig mee kunnen werken? Ontwikkelaars kunnen meer informatie over deze datasets vinden op deze website.

Besluiten van gemeenten

Gemeenten werken ook aan het vrijgeven van raadsstukken. Over die stukken wordt gesproken in de gemeenteraad. Natuurlijk zijn ze al openbaar, maar door ze ook digitaal beschikbaar te stellen, hopen bestuurders dat het publiek meer betrokkenheid krijgt bij de beslissingen die door lokale bestuurders worden genomen.

Het gaat om bijvoorbeeld agenda’s, memo’s, verslagen en besluitstukken. Door die informatie eenvoudig toegankelijk te maken, kunnen inwoners, bestuurders, ambtenaren, journalisten, ondernemers en wetenschappers gemakkelijk achterhalen wat er speelt rond een bepaald thema. Voor ontwikkelaars is er een api om data op te vragen en te tonen. VNG probeert steeds meer gemeenten ertoe over te halen raadsstukken digitaal vrij te geven. Inmiddels doen meer dan honderd gemeenten mee aan dit initiatief.

Er is inmiddels een applicatie die gebruikmaakt van de digitale raadstukken van gemeenten: WaarOverheid. Dit is een webapplicatie die op een kaart toont over welke onderwerpen gemeentebestuurders praten en besluiten nemen. Gegevens van gemeenten die meedoen zijn via de Open Raadsinformatie-api beschikbaar. De applicatie WaarOverheid werd ontwikkeld tijden de zogeheten App Challenge Open Raadsinformatie. De VNG organiseerde die wedstrijd om uit te vinden wat er allemaal mogelijk is met de informatie.

open data gemeenten

Belangstelling neem toe

Zowel de gemeente Amsterdam als de VNG zien dat de interesse in open data toeneemt, al blijft het in veel gevallen nog bij experimenten. Moerman: “We hebben nu ongeveer tweeënhalfjaar een portaal waar we alle gegevens op verzamelen. Daarvoor waren er wel pogingen, maar het gebruik viel toen een beetje tegen. Je merkt dat de belangstelling groter wordt doordat we het nu concentreren op één plek. We hopen zo ook gerichter data beschikbaar te kunnen stellen. We beschikken over heel veel data, maar we weten zelf niet altijd welke gegevens interessant zijn."

"Een voorbeeld: ik sprak laatst met een groep mensen die een analyse doet van het groen in Amsterdam, dus bomen en planten. Ze doen dat op basis van luchtfoto’s. Toen ik hen vertelde dat we ook infraroodfoto’s hebben, raakten ze zeer enthousiast. Het blijkt dat je met infraroodfoto’s veel betere analyses kunt doen van bomen. Aan de hand daarvan kun je boomtypes herkennen. We stellen die foto’s op dit moment niet beschikbaar. Als we weten dat er vraag naar is, kunnen we daar werk van maken. We hopen door ons portaal het gesprek aan te gaan met inwoners, zodat we beter weten waar behoefte aan is.”

Op deze websites is tot slot open data te vinden van overheden:

https://data.amsterdam.nl
https://maps.amsterdam.nl
https://podk.nl
https://informatieopdekaart.nl
https://openraadsinformatie.nl
https://waaroverheid.nl
https://data.overheid.nl
https://dataplatform.nl

Geschreven door: Dirkjan van Ittersum op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags: data, privacy, maatschappij