abonneren

Weet u wat een RFID-chip is?

Zoja, dan hoort u bij een minderheid. Bijna tweederde (62%) van de Nederlanders weet namelijk niet wat een RFID-chip is - terwijl we er allemaal in het dagelijks leven al wel gebruik van maken. RFID-chips zitten namelijk in - we doen een greep - het nieuwe paspoort, de OV chipcard en in toenemende mate de werknemerspas. Ondanks dat mensen de term RFID (Radio Frequency Identification) niet kennen, heerst een algemeen gevoel dat de ontwikkeling niet te stoppen is.
Meer dan de helft van de respondenten denkt dat deze technologie, die het mogelijk maakt producten, mensen en dieren draadloos en uniek te identificeren, het leven gemakkelijker gaat maken zoals bij het afrekenen in de supermarkt en in het openbaar vervoer. Ook verwacht men dat het kan helpen bij het bestrijden van de criminaliteit. Een meerderheid vindt dat opsporingsinstanties pasfoto's/gelaatscans (56%) op de chip in het paspoort mogen raadplegen. Daarnaast ziet 80% van de consumenten de chip als een kans om af te komen van verschillende pasjes en kaarten die ze nu bij zich dragen. Beveiliging tegen misbruik staat daarbij voorop.


Naast de voordelen zien de respondenten ook nadelen. Men vreest dat fouten in het systeem moeilijk recht te zetten zijn. Daarnaast vertrouwt 37% er niet op dat de gegevens alleen gebruikt worden voor het doel waartoe ze worden verzameld. Met name het zorgvuldig en terughoudend omgaan met verzamelde persoonlijke gegevens door het bedrijfsleven wordt zeer klein geacht (50%). Zo maakt tweederde van de respondenten zich zorgen over de verkoop van gegevens aan bedrijven voor marketingdoeleinden. Ook de kans dat onbevoegden zich toegang tot de database kunnen verschaffen acht 57% aanwezig.

De cijfers komen uit een vandaag verschenen onderzoek van de Consumentenbond, het Rathenau Instituut en ECP.NL naar de bekendheid en acceptatie van RFID in Nederland.

Geschreven door: Annemarie Korevaar op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags: