}
abonneren

Wanneer ga jij CO2-neutraal werken?

Wanneer je in dienst of als zzp’er of ondernemer je werkzaamheden CO2-neutraal kunt doen, dan doe je het milieu een groot plezier. Maar daarnaast vergroot ook nog eens de kans op meer werk. Ontdek hier de voordelen.Dit artikel wordt je aangeboden door Xerox. De redactie van PCM was niet betrokken bij de totstandkoming ervan.


Wist je dat tweederde van het versterkte broeikaseffect wordt veroorzaakt door CO2-uitstoot die het gevolg is van het gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas of kolen? Vooral in ontwikkelingslanden wordt steeds meer CO2 uitgestoten. Toch kunnen we hier met zijn allen wat aan doen, bijvoorbeeld door CO2-neutraal te gaan werken.

CO2-neutraal werken, wat is dat?

CO2-neutraal of klimaatneutraal werken houdt in dat je tijdens het verrichten van je werk, het leveren van een dienst of het produceren van een product niet bijdraagt aan klimaatverandering. De vrijgekomen hoeveelheid CO2 wordt zoveel mogelijk gereduceerd en het restant gecompenseerd.

Wat zijn de voordelen van CO2-neutraal werken

Organisaties die CO2-neutraal werken doen er alles aan om hun CO2-uitstoot te beperken en het milieu zo min mogelijk te belasten. Daarnaast is er ook nog een concurrentievoordeel dat je als leverancier of zzp’er hebt. Andere bedrijven die ook CO2-neutraal willen werken kijken naar de hele keten waarin zij opereren. Dit wil zeggen dat het voor hun belangrijk is dat niet alleen hun eigen processen maar ook die van hun toeleveranciers – en liefst ook afnemers - zo CO2-neutraal mogelijk zijn. Immers, als zij een dienst of product afnemen van een toeleverancier en deze is niet CO2-neutraal, betekent dit dat zij deze zelf CO2-neutraal zullen moeten maken. Steeds meer bedrijven en decentrale overheden doen daarom mee aan de CO2-Prestatieladder om hun CO2-uitstoot te beperken. Wanneer zij toeleveranciers selecteren, gaat de voorkeur uit naar partijen die ook CO2-neutraal werken.

Hoe moeilijk is het om CO2-neutraal te werken?

CO2-neutraal werken begint allereerst bij het voorkomen van onnodige CO2-uitstoot. Met name transport (vliegen, auto, etc.) veroorzaakt veel CO2-uitstoot. Het besparen van energie is een volgende stap. Dit kan door beter te isoleren, zuinigere transportmiddelen te gebruiken en te kiezen voor duurzamere kantoorapparatuur die minder afval produceert.

Daarnaast is het belangrijk om voor duurzame energie te kiezen, bijvoorbeeld voor wind of zon. Steeds meer organisaties wekken daarnaast hun eigen energie op, bijvoorbeeld door het dak vol te leggen met zonnepanelen.

Er zijn maar weinig organisaties die hun werk 100% CO2-neutraal doen. Wanneer al het mogelijke is gedaan, is het mogelijk om de resterende CO2-uitstoot te compenseren. Dit kan door bijvoorbeeld elders het hiervoor benodigde aantal bomen aan te planten.

Hoe kan beginnen met CO2-neutraal werken?

Wie minder CO2 wil uitstoten start met het in kaart brengen van zijn of haar CO2. Een goed beginpunt is de CO2 voetafdruk calculator die ook precies laat zien hoeveel bomen en/of windmolens er nodig zijn om deze productie te compenseren. Wil je je bedrijf of organisatie CO2-neutraal maken, dan kun je eventueel de hulp inroepen van de CO2-Prestatieladder.

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags: Xerox

Laatste Vacatures

Uitgelicht: Senior Integratiespecialist - NS

Uitgelicht: Senior Automation Consultant - PQR