Vraag en antwoord

Vraag en antwoord.

"Ontoegankelijke schijf Onlangs is mijn pc gecrasht, waardoor mijn harde schijf niet meer toegankelijk is. Met behulp van Linux kan ik nog wel zien dat er bestanden op staan, maar ik kan ze niet kopiëren naar een andere schijf. Intussen zit er een tweede, nieuwe schijf in mijn pc, waarop ik nu alles heb ge'nstalleerd; de oude is onleesbaar. Hebt u tips waarmee ik toch nog toegang tot mijn bestanden op die oude schijf kan krijgen - ik zou het namelijk rampzalig vinden als ik al die gegevens kwijt ben! Henk Mourus ***antwoord Helaas is het moeilijk te bepalen wat er mis is gegaan. Wat bedoelt u precies met 'mijn pc is gecrasht'? Gaat het om een fysieke crash van de harde schijf (waarbij er beschadigingen zijn opgetreden), of heeft uw besturingssysteem - welk? - u om een of andere reden in de steek gelaten? Wat de reden is, is bepalend voor de aanpak om uw bestanden te redden. In elk geval is het goed nieuws dat u (met Linux) tot op bestandsniveau nog toegang tot die schijf kunt krijgen. Alleen: wat verhindert u precies die bestanden te kopiëren? Hebt u het al met een dos-boot geprobeerd? Bijvoorbeeld vanaf diskette of via een opstartbare cd. Wellicht kunt u de schijf ook hiermee tot op bestandsniveau benaderen (indien nodig met een tool als NTFSDOS - www.sysinternals.com - waarmee u ook vanuit DOS NTFS-partities kunt benaderen). Helpt dit niet, dan vermoeden we dat het gaat om een corrupte of zelfs beschadigde mbr (master boot record) en/of bootsectoren, fat/mft (master file table). Met wat geluk kan een zogenaamde fysieke-sectoreditor u nog uit de brand helpen. Wijzelf hebben goede ervaringen met Norton Disk Editor, een kleine dos-tool die onderdeel is van Norton Utilities/SystemWorks (via een rescuediskette die u onder Windows 9x/ME moet aanmaken). Daarmee kunt u uw schijf op een meer 'fysiek' niveau benaderen, waarbij de tool bootrecords en dergelijke negeert. Op die manier is dan eventueel - weliswaar moeizaam - dataherstel mogelijk, althans voor zover het niet om fysieke beschadigingen gaat. Min of meer vergelijkbare tools zijn Acronis Disk Editor 6 (www.acronis.com) en WinHex 11 (www.sf-soft.de), die echter ook met ntfs-structuren overweg kunnen. Mag ook dit niet baten of vermoedt u fysieke beschadigingen aan de schijf, dan doet u er beter aan een professionele datarecovery-service aan te spreken. De prijzen kunnen behoorlijk gepeperd zijn, maar gelukkig hanteren de meeste diensten het no cure, no pay-principe. Niettemin blijft het belangrijk vantevoren duidelijk afspraken te maken! Een voorbeeld van zo'n service is www.harddisk-recovery.nl (0800 - 220 20 20), maar via een zoekmachine vindt u ongetwijfeld nog meer van dit soort diensten. ***nerobootcd.tif ***undisker.tif Boot CD Ik werk met Windows XP en ik zou graag een boot-cd maken met Nero Burning Rom, maar het wil niet lukken. Het programma vraagt mij op een bepaald moment naar een boot image file, maar zo'n bestand vind ik nergens terug. Al mijn pogingen hebben tot nu toe alleen maar onbruikbare cd's opgeleverd! Kunnen jullie mij helpen? Bart Claesen ***antwoord Wilt u alleen een cd die in een dos-omgeving opstart en een aantal reddingstools bevat, dan bent u snel klaar. Stop in dat geval eerst een systeemdiskette in uw station (zo'n MS-dos-opstartdiskette kunt u overigens ook met de formatteringstool van Windows XP maken), waarna u in Nero als compilatieproject CD-ROM (Boot) selecteert. Op het tabblad Boot vinkt u dan Bootable logical drive - A: aan. Voor deze procedure hoeft u dus niet eens over een image file (beeldbestand) te beschikken. Niets belet u echter om zelf eerst zo'n beeldbestand te maken (bijvoorbeeld met de tools Winimage (www.winimage.com) of Undisker (www.undisker.com), die u beide gratis dertig dagen kunt proberen). In dat geval geeft u op het tabblad Boot het juiste bestand aan en past u eventueel ook de 'expert settings' aan. Via de knop New kunt u vervolgens extra bestanden naar het compilatievenster slepen, zodat ook die op cd worden gebrand. Net voor het branden kunt u eventueel nog het vinkje naast Finalize CD uitzetten, zodat u naderhand nog bijkomende tools op cd kunt zetten. Uiteraard moet het bios van uw pc het opstarten via cd ondersteunen. Nadeel van deze boot-cd is wel dat u hiermee geen toegang krijgt tot ntfs-partities, tenzij u van externe tools gebruik maakt (zoals NTFSDOS - www.sysinternals.com). Wilt u via cd echter in een min of meer volwaardige Windows-omgeving opstarten, dan is een andere aanpak vereist. In theorie kunt u daarvoor, zoals bij uw diskette, uitgaan van een (beeldbestand van een) bestaande Windows-opstartpartitie die niet groter is dan een cd (zo'n 640 tot 700 MB). Dat is natuurlijk weinig praktisch en bovendien zal dat niet zonder meer lukken aangezien Windows tijdens het bootproces normaal naar het medium vanwaar het wordt opgestart, moet kunnen schrijven - wat bij een boot cd niet zomaar het geval is. Een andere oplossing is dus noodzakelijk, lees bijvoorbeeld PCM december 2003 over Bart's PE Builder (www.nu2.nu/pebuilder). PE staat voor Pre-Install Environment en zorgt ervoor dat u in een beperkte Windows-omgeving kunt opstarten, zonder uw harde schijf te moeten aanspreken. In essentie komt het erop neer dat u met het (gratis!) programma een iso-beeldbestand creëert - nadat u eventueel extra tools hebt toegevoegd - dat u vervolgens naar cd kunt branden. Deze oplossing is ideaal voor allerlei datarecoverytechnieken en voor het veilig scannen van een mogelijk ge'nfecteerde harde schijf. ***bootini.tif Multiboot Nadat ik twee besturingssystemen (Windows XP Home en Professional) op twee verschillende partities had ge'nstalleerd, heb ik beide na een formattering door één installatie van Windows XP Professional vervangen. Bij het opstarten valt Windows me echter nog altijd lastig met de vraag welk besturingssysteem uit het lijstje ik wil gebruiken. Vreemd, want er is dus nog maar één besturingssysteem aanwezig; kies ik het andere uit het lijstje, dan verschijnt een foutmelding. Hoe kom ik van deze overbodige en storende vraag af? Henny Hemink ***antwoord Blijkbaar zijn tijdens de (her)installatie van Windows XP Professional niet alle sporen van de oude installaties gewist; Windows denkt nog altijd dat er verschillende besturingssystemen aanwezig zijn en toont u daarom telkens een bootmenu. U kunt overigens verschillende opties van dit bootmenu wijzigen via MSCONFIG, dat u in de opdrachtregel bij Uitvoeren intikt. Daar hoeft u dan slechts het tabblad Boot.ini te openen om verschillende opstartopties te kunnen instellen. Een mogelijke oplossing is alvast dat u hier in de rubriek [boot loader] het correcte besturingssysteem selecteert en vervolgens op de knop 'Als standaard instellen' drukt. Daarna stelt u de Time-outfunctie in op 0 seconden. Windows zal voortaan automatisch van het geselecteerde besturingssysteem opstarten en u niet langer met die vraag lastig vallen. Jammer (én vreemd) genoeg aanvaardt Windows niet altijd de waarde 0 - ook al verschijnt in een venster de boodschap 'Geef een waarde tussen 0 en 999 seconden op'. Gelukkig is er nog een andere oplossing: roep het Eigenschappenvenster van Deze computer op, open het tabblad Geavanceerd en kies Instellingen bij Opstart- en herstelinstellingen. Hier kunt u wel de waarde 0 ingeven (of het vinkje naast 'Lijst met besturingssystemen' verwijderen). Er is echter nog een manier: alle wijzigingen die u hier aanbrengt, worden namelijk meteen naar het systeembestand boot.ini geschreven. Niets weerhoudt u dus om dit bestand zelf rechtstreeks aan te passen, en zo de gewraakte ingang te verwijderen. Druk daarvoor de knop Bewerken in bij Opstart- en herstelinstellingen, of tik de volgende opdracht op de uitvoerregel in: c:\boot.ini (in de veronderstelling dat de c:-schijf uw opstartbestanden bevat). Meteen krijgt u in Kladblok de inhoud van het bestand te zien. Voor u wijzigingen aanbrengt, is het verstandig eerst een veiligheidskopie van dit bestand te maken. Vervolgens kunt u de regel die de foutieve verwijzing naar het niet-bestaande besturingssysteem bevat, gewoon wissen. Let wel op dat u niet de regel verwijdert die overeenkomt met wat achter default= staat te lezen. Extra tip voor andere lezers: tikt u in boot.ini achter timeout= de waarde -1 in, dan wacht het bootmenu hoe dan ook altijd op uw bevestiging via de Enter-toets. Deze waarde kunt u echter niet via MSCONFIG ingeven. ***xpprest.tif ***98look.tif ***tweakui.tif XP versus 98 Onze organisatie is al een tijd geleden overgestapt van Windows 98 naar XP, maar ik ben daar niet onverdeeld gelukkig mee. Ik vraag mij bijvoorbeeld af hoe het komt dat bepaalde programma's op een eenvoudige pc met Windows 98 veel sneller opstarten en werken, dan op een veel krachtiger pc met Windows XP (Pentium 4, 2 GHZ, 256 MB ram): dit verschil kan oplopen tot factor zeven! Wat is overigens de eenvoudigste manier om de inrichting van een XP-machine zoveel mogelijk te laten lijken op die van Windows 98 - alle gebruikers dezelfde rechten geven bijvoorbeeld? Jan ter Avest ***antwoord Het is inderdaad wel vreemd dat 'bepaalde programma's' veel trager opstarten én werken onder een krachtige XP-machine dan onder een oudje met Windows 98. Alleen jammer dat u er ons niet bijvertelt om welke (soort) programma's het precies gaat! We raden u in elk geval aan - mocht u dat nog niet gedaan hebben - SP 1 (a) en alle belangrijke updates te installeren. Voor alle zekerheid kunt u die bijvoorbeeld eerst op een 'testpc' zetten, voordat ze op de rest van de pc's terechtkomen. Zo vangt u eventuele problemen met bepaalde updates 'veilig' op. Daarnaast kunt u de pc ook een boost naar 512 MB ram geven, want XP is natuurlijk wel een geheugenvreter. Ga ook eens na welke programma's en processen er zoal actief zijn op uw pc's (in PCM 4 besteden we aandacht aan valkuilen in XP). Dat kunt u doen met behulp van Windows Taakbeheer (Ctrl+Alt+Delete), waar u op het tabblad Processen het processor- en geheugengebruik van elk proces kunt aflezen. Ook op het tabblad Prestaties kunt u nuttige informatie over gebruik van processor en wisselbestand. Via de systeemeigenschappen van Deze computer kunt u dan (indien nodig) allerlei instellingen kunt wijzigen om de prestaties te verbeteren. Zo kunt u hier niet alleen allerlei visuele effecten, maar (op het tabblad Geavanceerd) ook het virtuele geheugen van uw pc's optimaliseren. Check via MSCONFIG (tabbladen Services en Opstarten) ook of er geen verdachte programma's met Windows worden opgestart, en schakel tijdelijk de niet-noodzakelijke toepassingen uit (zoals uw antivirus-tool). Ga na of uw harde schijf niet dringend aan een grondige defragmentatieronde toe is. Als laatste toevlucht kunt u ook nog even de wizard programmacompatibiliteit inschakelen: mogelijk werken uw oudere (?) programma's vlotter in een specifieke compatibiliteitsmodus - hoewel we daar in dit geval niet zoveel van verwachten. Wat uw tweede vraag betreft: u kunt XP eenvoudig een klassiek tintje meegeven door de eigenschappen van de Windows-taakbalk op te roepen, en op het tabblad Menu Start de optie Klassiek menu Start te selecteren. Of kies een klassiek Windows-thema: open het tabblad Thema's in het Eigenschappenvenster voor Beeldscherm, en kies Windows-klassiek als thema. Uw suggestie om alle gebruikers dezelfde rechten te kennen, lijkt ons niet zo'n goed idee. Kent u elke gebruiker beheerdersrechten toe, dan negeert u in feite precies een groot pluspunt van XP tegenover 98: de veiligheid. Wilt u op een veiliger manier toch zoveel mogelijk van dat 'gebruikersgedoe' af, dan kunt u beter voor alle gebruikers eenzelfde - beperkt - account aanmaken, en zorgt u er eventueel voor dat XP daarmee automatisch inlogt. Dat kunt u doen met de gratis tool Tweak UI uit de Microsoft Powertoys (item Logon, Autologon). ***geen beeld Overstap: XP of Longhorn? Ik werk momenteel voornamelijk met Windows 98SE en Office 97. Ik begrijp dat Microsoft de ondersteuning van Windows 98(SE) wil stopzetten. Wat raadt u mij aan: verder blijven verder werken met Windows 98 en wachten tot Longhorn uitkomt, of nu al de overstap naar Windows XP maken? In dat geval: kan ik dan nog altijd met Office 97 blijven werken, en zullen mijn Word- en Excel-documenten en allerlei tools het dan nog doen? M. Poot ***antwoord Oorspronkelijk zou de officiële ondersteuning voor Windows 98(SE) op 16 januari worden stopgezet. Onlangs maakte Microsoft echter bekend dat deze termijn tot 30 juni 2006 zal worden verlengd. Tot die datum zal Microsoft security patches uitbrengen en betaalde telefonische support leveren. Bent u best tevreden met de combinatie Office 97 en Windows 98, en bent u niet van plan de komende twee jaar nieuwe toepassingen of hardwareuitbreidingen aan te schaffen, dan kunt u inderdaad overwegen de upgrade uit te stellen. In het andere geval maakt u beter nu al de overstap naar Windows XP, dat toch robuuster én veiliger is dan zijn voorgangers. Bovendien, werkt u met allerlei tools en toepassingen (zoals antivirus, instant messaging die zichzelf via internet updaten, dan zouden die binnen afzienbare tijd wel eens moeizamer op uw systeem kunnen functioneren, precies omdat ze hun eisen meer en meer op een 'moderner' besturingssysteem afstemmen. Voor uw Office 97 (en bijhorende documenten) hoeft u overigens niet te vrezen als u overgaat naar XP, en dat heeft Microsoft ons ook bevestigd. Wisselt u documenten uit, houdt u er dan wel rekening mee dat het formaat van Access 97-documenten gewijzigd is vanaf Access 2000. Voor alle zekerheid raden we u wel een schone installatie (clean install) aan, in plaats van een upgrade uit te voeren. In enkele gevallen verloopt zo'n upgrade namelijk niet vlekkeloos. Sommige onderdelen kunnen ook een account met administratorrechten vereisen (als alternatief kunt u eventueel gebruik maken van de Windows 98-compatibiliteitsmodus via de Wizard Programmacompatibiliteit). Wat uw tools betreft: de meeste programma's blijven het aardig doen onder XP (desnoods via de net vermelde wizard), maar wel moet u opletten met oudere systeemtools als antivirus- en schijfoptimalisatieprogramma's: die zijn meestal niét compatibel met XP! ***bootbios.tif Cd-rom boot in bios Enige tijd geleden testte uw blad vijf imaging-programma's. Naar aanleiding daarvan installeerde ik True Image 7.0, waarmee ik een reddings-cd aanmaakte. Het programma gaf me vervolgens deze melding: 'You should enable booting from CD-ROM drive in BIOS'. Mijn pc weigert inderdaad van de cd op te starten, en ik zou niet weten hoe ik iets in het bios moet instellen. Kunt u mij een handje helpen? Roberto Koster ***antwoord Probeer eerst eens of u de cd op een andere pc (die wel met boot-cd's overweg kan) aan de praat krijgt. Is dat het geval, dan ligt de oplossing inderdaad in de instelling van uw bios. Hoe bij het bios-setupscherm komt, hangt af van het bios in uw pc. In veel gevallen doet u dat door net na het opstarten van de pc een tijdlang de Delete-toets ingedrukt te houden, maar dat kan eventueel ook een andere toets(combinatie) zijn, zoals Esc, F1 of F2. Wellicht vermeldt het opstartscherm van uw pc om welke toets het gaat, desnoods raadpleegt u uw verkoper of de handleiding bij de pc. Welk setupvenster u precies te zijn krijgt, hangt eveneens af van het bios, maar normaal gesproken verschijnt er een keuzemenu, waarin u onder meer een item als Boot of (Advanced) BIOS Features Setup te zien krijgt. Blader naar dat item met de pijltjestoetsen en druk op Enter. U komt nu in een submenu terecht, waar u alweer een reeks items ziet. Hier gaat u op zoek naar Boot Sequence (of iets vergelijkbaars als Boot Device Priority) en normaal kunt u nu via Page Up/Down de opstartvolgorde van uw pc wijzigen. Zorg in dit geval dat cd-rom vooraan staat. Verlaat het submenu (met Esc) en bevestig de vraag of u de wijzigingen aan het bios wilt bewaren. Nu zou uw pc wél vanaf cd moeten starten."

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags: