abonneren

Veel offshore ICT-projecten van onvoldoende kwaliteit

De trend van uitbesteding van ICT naar lagelonenlanden (offshore outsourcing) zet onverminderd door. Dit blijkt uit de onderzoeksresultaten van de ICT Barometer van Ernst & Young. Een andere conclusie uit dit onderzoek is dat de kwaliteit van dergelijke projecten te wensen overlaat. Een op de drie bedrijven is ontevreden over de offshore ICT-activiteiten. Problemen met de communicatie en culturele verschillen liggen hieraan ten grondslag.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat steeds meer bedrijven verwachten aan offshore outsourcing te gaan doen. Waar in 2007 nog 20 procent van de bedrijven schatte dat zij binnen vijf jaar een of meerdere ICT-activiteiten naar lagelonenlanden zou uitbesteden, is dat dit jaar gestegen naar 27 procent. Bedrijven die op dit moment al ICT-activiteiten uitbesteden naar offshore landen, spenderen gemiddeld 18 procent van hun ICT-budget aan outsourcing. Over vijf jaar zal dit 28 procent zijn, zo is de verwachting.

Ondanks de toenemende populariteit van ICT-outsourcing naar lagelonenlanden blijft de kwaliteit vaak onder de maat. Een op de drie bedrijven is zelfs ronduit ontevreden over de ICT-activiteiten die naar andere landen uitbesteed zijn. Jan Baan, CEO van Cordys, is niet verbaasd over de uitkomsten van het onderzoek: "In mijn werk voor diverse IT-organisaties heb ik zaken gedaan over de gehele wereld. Uit eigen ervaring weet ik daarom dat cultuur een barrière kan vormen voor een succesvolle zakenrelatie. Accepteren dat er verschillen zijn en investeren in kennis van elkaars cultuur zijn de sleutels om deze kloof te dichten."

Nico Huizing, partner bij Ernst & Young, onderschrijft de mening van Jan Baan: "Bij outsourcing gaat het om het maken van een weloverwogen keuze en vervolgens het aangaan van een partnership met de leverancier. Open en eerlijke communicatie is van cruciaal belang, het maken van heldere afspraken over gemeenschappelijke doelen, mijlpalen, sancties, enzovoort kunnen miscommunicatie voorkomen en leiden wederzijds tot realistische verwachtingen."

Het ICT Barometeronderzoek van Ernst & Young geeft inzicht in de huidige stand van zaken met betrekking tot de uitbestedingactiviteiten naar lagelonenlanden van bedrijven en is gebaseerd op de ervaringscijfers en inschattingen van 600 Nederlandse managers en professionals.


Bron: http://www.ictbarometer.nl

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags:

Laatste reactie