abonneren

Tweederde werknemers verzwijgt verlies mobieltje

Uit een recent onderzoek blijkt dat bijna de helft van alle werknemers een mobiel toestel met bedrijfsinformatie is kwijtgeraakt. Het merendeel houdt hierover zijn mond tegen de baas.Check Point Software Technologies heeft een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van mobiele toestellen door werknemers buiten het kantoor in Nederland. Uit dit onderzoek blijkt dat 80 procent van de ondervraagden smartphones, laptops en USB-sticks van het bedrijf regelmatig buiten het kantoor gebruikt.
Op 73 procent van deze toestellen staat volgens de ondervraagden bedrijfsgevoelige informatie, zoals email, agenda, contactgegevens van klanten en bedrijfspresentaties.

Ongeveer de helft (48 procent) van de geënquêteerden gaf aan wel eens een mobiel toestel met bedrijfsinformatie te zijn kwijtgeraakt. Vijf procent van deze groep is zelfs twee of meer keer een toestel verloren. Hoewel 35 procent dit probleem plichtsgetrouw aan zijn leidinggevende meldde, besloot 65 procent zijn mond te houden. Waarschijnlijk ligt dit lage cijfer aan het feit dat de ondervraagden er veelal van uitgingen dat de toestellen kwijt waren geraakt (92 procent) en niet gestolen (8 procent). De toestellen waren in de meeste gevallen niet optimaal beveiligd. Slechts 22 procent van de ondervraagden maakt gebruik van een wachtwoord én encryptie om het toestel te beveiligen, 10 procent had zelfs helemaal geen beveiliging op het toestel aangebracht.

Alhoewel werknemers in dit onderzoek ervan uitgaan dat het toestel is kwijt geraakt, konden ze niet met zekerheid zeggen dat de apparatuur niet toch gestolen was. Daarbij is de kans reëel dat toestellen die in eerste instantie zoek zijn, weer opduiken en in vreemde handen terecht kunnen komen. Mobiele toestellen die alleen beveiligd zijn met een wachtwoord, zijn niet afdoende afgeschermd en kunnen relatief eenvoudig worden ontsloten.

Jos Nijsen, Country Manager Benelux bij Check Point: "Dit onderzoek geeft aan dat security valt of staat bij het correct uitvoeren van beveiligingsbeleid door werknemers. Bedrijven die zo'n beleid voeren en hun werknemers daar goed bij betrekken, hebben een veel kleinere kans dat ongenode gasten via de achterdeur naar binnen komen. Werknemers moeten natuurlijk ten alle tijden melden als bedrijfstoestellen ‘vermist' zijn, maar je kan er niet van uitgaan dat ze dit ook doen. Vandaar dat het management beter zelf de verantwoordelijkheid kan nemen en ervoor moet zorgen dat bedrijfsgegevens op alle toestellen versleuteld zijn en niet zonder melding het bedrijfspand verlaten."

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags: