abonneren

Touchscreen-rechtszaak tegen Apple, Dell en anderen

Typhoon Touch Technology en Nova Mobility Systems hebben een oude rechtszaak tegen Dell van stal gehaald en er een waslijst aan nieuwe bedrijven aan toegevoegd die ze ervan beschuldigen inbreuk te maken on hun touchscreenpatenten.De bedrijven die verdacht worden van patentinbreuk zijn Apple, Fujitsu, Toshiba, Lenovo, Panasonic, HTC, Palm, Samsung, Nokia en LG. In de originele aanklacht tegen Dell is te lezen dat Typhoon het bedrijf ervan beschuldigt patenten te misbruiken.
Typhoon is eigenaar van twee uiterst belangrijke patenten met de naam "Portable Computer with Touch Screen and Computer Systems employing Same". Typhoon heeft al eerder een schikking getroffen met Motion Computing Inc. over dit patent.

Typhoon eist van de overtreders een schadevergoeding die driemaal zo hoog is als de geleden schade, omdat de bedrijven 'moedwillig' de patenten geschonden zouden hebben. Op dit moment gaan er in Amerika stemmen op om de patentwetgeving te herzien en dit soort schadevergoedingen te schrappen, maar de herziening zal op korte termijn niet plaatsvinden.

BetaNews

Geschreven door: Xander Hoose op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags: