Tips voor het starten van een duurzame coöperatie

duurzame coöperatie
Bij het opzetten van een duurzame coöperatie komen veel disciplines kijken. Het aanleggen van bijvoorbeeld zonnecellen met je buurt is niet makkelijk. Het is een proces dat jaren kan duren en waarbij je van veel mensen en factoren afhankelijk bent. Toch kun jij het ook doen. Deze tips helpen je op weg.

Dit is een vervolg op het artikel 'Coöperatie Duurzame Energie voorziet hele buurt van groene stroom.' Lees dat vooral eerst eventjes door!

Stap 1: Onderzoek wat er in je buurt gedaan wordt

Grote kans dat er in je buurt of wijk al ergens iets gedaan wordt met collectieve zonne-energie, of dat er een buurman al langer met het idee speelt maar er niet genoeg animo voor heeft. Op de website Hieropgewekt.nl kun je zien of er bij jou in de buurt al een dergelijk alternatief bestaat, en of je daarbij aan kunt haken. Het gaat overigens niet alleen om zonnepanelen, maar er kan ook iemand zijn met het idee collectief een windmolen te kopen of het gasnet te vervangen. Als er al iemand anders met zo’n idee bezig is, kun je daar vaak makkelijk bij aanhaken.

Stap 2: Zoek een plek om neer te leggen

Je moet ergens een plek vinden waar je een grote hoeveelheid zonnepanelen kunt neerleggen. Dat kunnen bedrijven in de buurt zijn, maar ook sport- of winkelcentra willen vaak graag met dergelijke initiatieven meedoen. Het is slim om eerst zulke bedrijven te zoeken voor je buurtgenoten gaat werven voor een coöperatie, maar je moet ook wel weten hoeveel zonnecellen je ongeveer nodig hebt.

Leg bedrijven goed uit wat je van ze verwacht, zodat ze zeker weten dat zij voor langere tijd een samenwerking aangaan en dat ze weten wat ze zelf moeten doen.

Stap 3: Werf leden

Voor een coöperatie heb je genoeg leden nodig, maar hoeveel dat er zijn is afhankelijk van het aantal zonnepanelen dat je plaatst. Zorg daarom dat je eerst de juiste berekeningen maakt over het maximale aantal huishoudens dat kan worden aangesloten, en hoeveel een huishouden moet investeren.

Het is bovendien belangrijk met een goed verhaal te komen als je je buren probeert te overtuigen. Vertel ze niet alleen hoeveel ze moeten investeren en hoeveel ze ermee verdienen, maar ook wat het plan is voor periodiek onderhoud en wat er gebeurt als iemand bijvoorbeeld verhuist of als de energiebehoeftes ineens veranderen. Zoals Den Boer het ook zegt: “Het is belangrijk dat je een goed verhaal kunt vertellen.

Stap 4: Zet een coöperatie op

Als je zeker weet dat genoeg mensen én bedrijven meedoen met je plan kun je beginnen met de uitvoering. Begin een stichting van waaruit je alles regelt. De zonnepanelen kun je installeren met geld dat de deelnemers vooraf inleggen, maar er zijn ook subsidies en speciale stimuleringspotjes beschikbaar om uit te lenen. Zorg dat je alle contracten en samenwerkingsovereenkomsten zo officieel mogelijk vastlegt, liefst notarieel.

duurzame coöperatie

Overige tips

En dan nog wat overige tips om rekening mee te houden:

Verzekeringen

Verzekeringen zijn een belangrijke kostenpost voor een zonnepanelenproject, waar je snel overheen kijkt. Shop goed rond bij verschillende verzekeraars om te kijken waar je het voordeligst uit bent, en let goed op de voorwaarden.

Een divers team

Je hebt niet genoeg aan alleen duurzaamheidsenthousiastelingen in je team, of juist alleen technische kennis. Als je een coöperatie opzet, zorg dan dat je zoveel mogelijk verschillende kennis in huis hebt. Vraag bij het werven ook rond of iemand je bijvoorbeeld kan helpen met de juridische kant van de zaak, en kijk of iemand bijvoorbeeld verstand heeft van gemeentelijke verordeningen. Ook is het handig iemand te hebben die veel verstand heeft van zaken doen, zodat je makkelijker deals kunt sluiten met grote partijen (zoals verzekeraars).

Werk samen

Kijk wat er in je provincie of zelfs stad nog meer wordt gedaan door soortgelijke coöperaties en ga met hen in gesprek. Grote kans dat er ergens in de buurt iemand anders met eenzelfde plan bezig is. Samen kun je handige tips uitwisselen.

Communiceer veel

Zorg dat je de leden van de coöperatie altijd zo goed mogelijk op de hoogte houdt van nieuwe ontwikkelingen – ook (of juist) als dat tegenvallers zijn. Zo zorg je dat iedereen zich betrokken blijft voelen en niemand voortijdig uit het plan stapt. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwsbrief, een WhatsApp-groep, of zet een simpele website op.

Denk groter!

Hoe meer leden je coöperatie heeft, des te voordeliger een plan kan worden. Niet alleen verdeel je de kosten met meer mensen, maar je kunt ook makkelijker kortingen bedingen bij de netbeheerders of verzekeraars.

Geschreven door: Tijs Hofmans op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags: Zonnepanelen, koplopers